URZĄD MIEJSKI W ZABŁUDOWIE

ul. Rynek 8
16-060 Zabłudów
woj. podlaskie

strona www

Burmistrz dr Adam Tomanek
Zastepca Burmistrza mgr Wiesław Dąbrowski
Sekretarz Gminy mgr Monika Hankowska
Skarbnik Gminy mgr Jolanta Iwaniuk

 

Urząd Miejski w Zabłudowie jest czynny w: Kontakt

PONIEDZIAŁEK: 700 – 1500 ,

WTOREK: 700 – 1500 ,

ŚRODĘ: 830 – 1630 ,

CZWARTEK: 700 – 1500 ,

PIĄTEK: 700 – 1500

Tel:  (85) 7188-100, 7188-122, 7188-189

Fax:  (85) 7188-100 wew. 44

email:  um@zabludow.pl

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Konto bankowe:                  Podlasko Mazurski Bank Spóldzielczy w Zabłudowie

                                                      54 8099 0004 0000 0101 2000 0110

 

Dane do faktury:  

Nabywca:  Gmina Zabłudów, ul. Rynek 8  16-060 Zabłudów

                   NIP 966 177 04 61

Odbiorca:   Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8  16-060 Zabłudów

 

Aktualności

 • Dostawa węgla i koksu do kotłowni gminnych

  2004-07-27 00:00:00

  OR. 341/18/03

  O G Ł O S Z E N I E o wyniku postępowania

  Burmistrz Zabłudowa ogłasza wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę węgla kostki i koksu do kotłowni na terenie gminy Zabłudów.

  1. Wartość zamówienia przy wszczęciu postępowania (bez VAT) - 50 658,0 euro, słownie:
  pięćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem.

  2. Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 181 z 2003 r. poz. 77766.

  3. Dane o ofertach:
  a) liczba złożonych ofert - 2
  b) liczba ofert odrzuconych i ofert nierozpatrzonych z powodu wykluczenia oferenta - 0.

  4. Ceny ofert:
  a) cena najtańszej oferty - 286 185,16 zł.
  b) cena najdroższej oferty - 287 419,80 zł.

  5. Wybrano ofertę:
  Firma: 'WĘGIEL' Spółka jawna
  ul. Brańska 118 A, 17-100 Bielsk Podlaski

  6. Cena wybranej oferty - 286 185,16 zł., słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych 16 groszy, w tym VAT - 51 607,16 zł.

 • Przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

  2004-07-27 00:00:00

  W załączeniu:
  OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 • Zakup materiałów biurowych

  2004-07-27 00:00:00

  W załączeniu:
  OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na zakup wraz z dostawą do Urzędu Miejskiego w Zabłudowie materiałów biurowych wg załączonej listy.


  W związku z zapytaniem oferenta dotyczącym szczegółów zamówienia na materiały biurowe, Urząd Miejski w Zabłudowie zamieszcza w załączeniu wyjaśnienia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator

Data wytworzenia: 2016-06-01

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-04-20

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-06-24