URZĄD MIEJSKI W ZABŁUDOWIE

ul. Rynek 8
16-060 Zabłudów
woj. podlaskie

strona www

Burmistrz dr Adam Tomanek
Zastepca Burmistrza mgr Wiesław Dąbrowski
Sekretarz Gminy mgr Monika Hankowska
Skarbnik Gminy mgr Jolanta Iwaniuk

 

Urząd Miejski w Zabłudowie jest czynny w: Kontakt

PONIEDZIAŁEK: 700 – 1500 ,

WTOREK: 700 – 1500 ,

ŚRODĘ: 830 – 1630 ,

CZWARTEK: 700 – 1500 ,

PIĄTEK: 700 – 1500

Tel:  (85) 7188-100, 7188-122, 7188-189

Fax:  (85) 7188-100 wew. 44

email:  um@zabludow.pl

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Konto bankowe:                  Podlasko Mazurski Bank Spóldzielczy w Zabłudowie

                                                      54 8099 0004 0000 0101 2000 0110

 

Dane do faktury:  

Nabywca:  Gmina Zabłudów, ul. Rynek 8  16-060 Zabłudów

                   NIP 966 177 04 61

Odbiorca:   Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8  16-060 Zabłudów

 

Aktualności

 • Sołtys i Rada Sołecka

  2004-07-27 00:00:00

  Sołtys: Abramowicz Katarzyna Rada Sołecka: Ludmiła Sacharewicz, Bogdan Snarski, Tokarzewska Lucyna, Kazimierz Sacharewicz

 • Sołtys i Rada Sołecka

  2004-07-27 00:00:00

  Sołtys: Jan Kuźma Rada Sołecka: Eugeniusz Nazarko, Justyna Gierasimczuk, Mariusz Nikołajuk,

 • Uchwała w sprawie Regulaminu organizacyjnego

  2004-07-27 00:00:00

   


   


  U c h w a ł a  Nr VIII/30/90


  RADY GMINY I MIASTA W ZABŁUDOWIE


  z dnia 15 listopada 1990 r.


   


  w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego


  Urzędu Miasta i Gminy w Zabłudowie.


   


   


              Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym / Dz. U. Nr 16 z 1990 r., poz. 95 z późniejszymi zmianami / - RADA GMINY I MIASTA


   


  p o s t a n a w i a


   


   co następuje :


   


  § 1.


   


              Uchwala Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


   


  § 2.


   


  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.


   


  § 3.


   


              Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.


   


   


                                                      Przewodniczący Rady Gminy i Miasta


                                                                       Jan Leończuk


   


   


   


   


   


   


   


   


   

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator

Data wytworzenia: 2016-06-01

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-04-20

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-06-24