URZĄD MIEJSKI W ZABŁUDOWIE

ul. Rynek 8
16-060 Zabłudów
woj. podlaskie

strona www

Burmistrz dr Adam Tomanek
Zastepca Burmistrza mgr Wiesław Dąbrowski
Sekretarz Gminy mgr Monika Hankowska
Skarbnik Gminy mgr Jolanta Iwaniuk

 

Urząd Miejski w Zabłudowie jest czynny w: Kontakt

PONIEDZIAŁEK: 700 – 1500 ,

WTOREK: 700 – 1500 ,

ŚRODĘ: 830 – 1630 ,

CZWARTEK: 700 – 1500 ,

PIĄTEK: 700 – 1500

Tel:  (85) 7188-100, 7188-122, 7188-189

Fax:  (85) 7188-100 wew. 44

email:  um@zabludow.pl

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Konto bankowe:                  Podlasko Mazurski Bank Spóldzielczy w Zabłudowie

                                                      54 8099 0004 0000 0101 2000 0110

 

Dane do faktury:  

Nabywca:  Gmina Zabłudów, ul. Rynek 8  16-060 Zabłudów

                   NIP 966 177 04 61

Odbiorca:   Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8  16-060 Zabłudów

 

Aktualności

 • Informacje ogólne

  2004-07-27 00:00:00

  GIMNAZJUM w Zabłudowie
  ul. Mickiewicza 22
  16-060 Zabłudów
  tel. (0-85) 7188-025
  www. gimzab@op.pl

  DYREKTOR
  Grażyna Zakrzewska-Dąb

  WICEDYREKTOR
  Eugenia Grzyb

  NAUCZYCIELE GIMNAZJUM
  Andrejczuk Walentyna
  Czerech Leszek
  Czurak Barbara
  Drozdowska Elżbieta
  Halicka Iza
  Horosz Sylwia
  Januszek Elwira
  Kalinowska Elżbieta
  Kisielewska Tamara
  Korolczuk Barbara
  Kozłowska Małgorzata
  Kryścio Małgorzata
  Kulikowska Aneta
  Leończuk Jarosław
  Lisicka Halina
  Miałkowska Sylwia
  Mielech Bogumiła
  Narewska Janina
  Oniszczuk Izabela
  Połocka Anna
  Popławska Maria
  Raczkowska Janina
  Radziwońska Joanna Urszula
  Rojecka Lucyna
  Rzemek Monika
  Sawicka – Samojlik Angelina
  Sieradzki Jarosław
  Skutnik Antoni
  Szehidewicz Dariusz
  Tomaszewski Mirosław
  Trojan Artur
  Zieniewicz Artur

  PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO-OBSŁUGOWI
  Dudzińska Agnieszka - Kucharka
  Kniga Zofia- pomoc kuchenna
  Kraczyna Zbigniew - konserwator
  Kulikowska Maria - pomoc kuchenna
  Puchłowska Bogumiła - sprzątaczka
  Romaniuk Eugenia - woźna
  Tarasiuk Aleksandra - sprzątaczka
  Wiertelak Agnieszka - sekretarka
  Wiertelak Maria - starszy intendent

 • Uchwała Nr V / 24 / 99 ( Gimnazjum w Zabłudowie )

  2004-07-27 00:00:00

  Uchwała Nr V / 24 / 99
  Rady Miejskiej w Zabłudowie
  z dnia 3 marca 1999 r.

  w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Zabłudowie

  Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 19997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126 ) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 roku – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 ) i po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w Białymstoku – Rada Miejska postanawia:

  § 1

  Założyć z dniem 1 września 1999 roku Publiczne Gimnazjum w Zabłudowie, zwane w treści uchwały „szkołą”.

  § 2

  Obwód szkoły obejmuje miejscowości:
  Zabłudów, Zabłudów Kolonia Miasto, Zabłudów Kolonia Wieś, Aleksicze, Bobrowa, Ciełuszki, Dawidowicze, Dobrzyniówka, Folwarki Małe, Folwarki Tylwickie, Folwarki Wielkie, Gnieciuki, Kucharówka, Kołpaki, Kościukówka, Koźliki, Kowalowce, Krasne, Krynickie, Kamionka, Kaniuki, Laszki, Łubniki, Łubiany, Majówka, Małynka, Miniewicze, Ochremowicze, Ostrówki, Płoskie, Pawły, Pasynki, Protasy, Rafałówka, Rudnica, Ryboły, SK Ryboły, Solniki, Słomianka, Sieśki, Tatarowce, Teodorowi, Zajezierce, Zacisze, Zagruszany, Zwierki, Żuki i Żywkowo.

  § 3

  Organizację szkoły określi statut nadany odrębną uchwała Rady Miejskiej.

  § 4

  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Zabłudów.

  § 5

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Przewodniczący Rady
  Jarosław Murawski

 • Uchwała Nr XII / 64 / 99 ( nadanie statutu Gimnazjum )

  2004-07-27 00:00:00

  Uchwała Nr XII / 64 / 99
  Rady Miejskiej w Zabłudowie
  z dnia 15 grudnia 1999 r.

  w sprawie nadania statutu Gimnazjum w Zabłudowie.

  Na podstawie art. 58 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 67, poz. 329, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz.1126 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

  § 1

  Nadaje się Statutu Gimnazjum w Zabłudowie, stanowiący załącznik do uchwały.

  § 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Przewodniczący Rady
  Jarosław Murawski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator

Data wytworzenia: 2016-06-01

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-04-20

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-06-24