URZĄD MIEJSKI W ZABŁUDOWIE

ul. Rynek 8
16-060 Zabłudów
woj. podlaskie

strona www

Burmistrz dr Adam Tomanek
Zastepca Burmistrza mgr Wiesław Dąbrowski
Sekretarz Gminy mgr Monika Hankowska
Skarbnik Gminy mgr Jolanta Iwaniuk

 

Urząd Miejski w Zabłudowie jest czynny w: Kontakt

PONIEDZIAŁEK: 700 – 1500 ,

WTOREK: 700 – 1500 ,

ŚRODĘ: 830 – 1630 ,

CZWARTEK: 700 – 1500 ,

PIĄTEK: 700 – 1500

Tel:  (85) 7188-100, 7188-122, 7188-189

Fax:  (85) 7188-100 wew. 44

email:  um@zabludow.pl

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Konto bankowe:                  Podlasko Mazurski Bank Spóldzielczy w Zabłudowie

                                                      54 8099 0004 0000 0101 2000 0110

 

Dane do faktury:  

Nabywca:  Gmina Zabłudów, ul. Rynek 8  16-060 Zabłudów

                   NIP 966 177 04 61

Odbiorca:   Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8  16-060 Zabłudów

 

Aktualności

 • Pracownicy

  2004-07-27 00:00:00

  Skład, stanowiska pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2002

  2004-07-27 00:00:00

  Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2002

 • Zadania i uprawnienia Przewodniczącego

  2004-07-27 00:00:00

  1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
  2. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności I Wiceprzewodniczący w szczególności:
  - zwołuje sesję Rady,
  - przewodniczy obradom,
  - sprawuje dyscyplinę sesyjną,
  - kieruje obsługąkancelaryjną posiedzeń Rady,
  - zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
  - podpisuje uchwały Rady,
  - czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
  3. Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz.
  4. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują prace komisji Rady.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator

Data wytworzenia: 2016-06-01

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-04-20

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-06-24