URZĄD MIEJSKI W ZABŁUDOWIE

ul. Rynek 8
16-060 Zabłudów
woj. podlaskie

strona www

Urząd Miejski w Zabłudowie jest czynny w:Kontakt

PONIEDZIAŁEK: 700 – 1500 ,

WTOREK: 700 – 1500 ,

ŚRODĘ: 830 – 1630 ,

CZWARTEK: 700 – 1500 ,

PIĄTEK: 700 – 1500

Tel:  (85) 7188-100, 7188-122, 7188-189

Fax:  (85) 7188-100 wew. 44

email:  um@zabludow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Konto bankowe:                  Podlasko Mazurski Bank Spóldzielczy w Zabłudowie

                                                      54 8099 0004 0000 0101 2000 0110

Aktualności

 • O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.34.2017

  2017-10-27 08:33:26

  o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie, przebudowie i nadbudowie istniejącego budynku użyteczności publicznej – świetlicy wiejskiej, wraz z infrastrukturą techniczną, na działce nr ew. gr. 211 położonej w obrębie Folwarki Wielkie, gm. Zabłudów.

 • O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.33.2017

  2017-10-27 08:30:39

  o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie/modernizacji linii napowietrznej i kablowej średniego napięcia SN 15kV, złączy kablowych ZKSN, kontenerowych stacji transformatorowych, słupowych stacji transformatorowych, linii napowietrznej i kablowej niskiego napięcia nN 0,4kV, przewidzianych do realizacji na działkach o nr ew. gr. 235/2, 235/1, 236/3, 59, 238/2, 230, 329/2, 314/2, 316, 318/2, 329/3, 329/1, 377, 376, 161, 87, 738/3, 72, 71/2, 71/3, 10/3, 71/1, 219/2, 751/14, 751/13, 751/12, 10/2, 190, 749/2, 738/2, 738/1, 739, 734, 87, 821, 822, 826, 744, 745, 743/5, 823, 171/2, 172 położonych w obrębie Pawły, gm. Zabłudów

 • O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.25.2017

  2017-10-27 08:27:33

 • O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.28.2017

  2017-10-26 14:45:23

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowy kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV oraz niskiego napięcia nN 0,4kV polegającej na: budowie kablowej linii średniego napięcia 15kV, budowie słupa linii SN-15kV, budowie kontenerowej stacji transformatorowej, budowie kablowych linii niskiego napięcia 0,4kV i złącza kablowego nn 0,4kV - na działkach o nr ew. gr. 20, 68 położonych w obrębie Dobrzyniówka, gm. Zabłudów oraz na działkach o nr ew. gr. 179, 455/9 i 455/8 położonych w obrębie Rafałówka, gm. Zabłudów;

 • Rejestr uchwał rok 2015 rok

  2017-10-19 13:51:08

 • Zapytanie ofertowe w sprawie świadczenia usług schronienia dla 5 osób bezdomnych

  2017-10-17 14:56:34

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator

Data wytworzenia: 2016-06-01

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-06-07

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-06-24