URZĄD MIEJSKI W ZABŁUDOWIE

ul. Rynek 8
16-060 Zabłudów
woj. podlaskie

strona www

Urząd Miejski w Zabłudowie jest czynny w:Kontakt

PONIEDZIAŁEK: 700 – 1500 ,

WTOREK: 700 – 1500 ,

ŚRODĘ: 830 – 1630 ,

CZWARTEK: 700 – 1500 ,

PIĄTEK: 700 – 1500

Tel:  (85) 7188-100, 7188-122, 7188-189

Fax:  (85) 7188-100 wew. 44

email:  um@zabludow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Konto bankowe:                  Podlasko Mazurski Bank Spóldzielczy w Zabłudowie

                                                      54 8099 0004 0000 0101 2000 0110

Aktualności

 • O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.20.2017

  2017-06-30 14:47:22

  w sprawie wydania decyzji wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie obiektu infrastruktury technicznej –stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BIA5550A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki Nr ewid. 432 w obrębie Ryboły, gm, Zabłudów.

 • O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6733.21.2017

  2017-06-30 14:39:21

  o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej polegająca na: budowie napowietrznej linii średniego napięcia 15 kV, budowie kablowych linii średniego napięcia 15 kV, budowie złącz kablowych średniego napięcia 15kV. budowie słupowej stacji transformatorowej, budowie napowietrznych linii niskiego napięcia 0,4 kV, budowie kablowych linii niskiego napięcia 0,4 kV, przewidzianych do realizacji na działkach o nr 895; 1056; 715/1; 643/1; 537; 550; 565; 55; 564; 448; 407; 406; 1182; 1183 (obręb Ryboły); 328 (obręb Pawły); 94/1; 211/1; 100/2; 149; 171 (obręb Kaniuki).

 • Obwieszczenie RGiGG.6220.21.2016

  2017-06-30 14:35:24

  o wydaniu decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie sześciu budynków do hodowli brojlerów kurzych lub indyczek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami towarzyszącymi, maksymalnie 2160 DJP, przewidzianych do realizacji na działce o nr geod. 59/6 obręb Kuriany, gm. Zabłudów, na wniosek Pana Mirosława Andrzeja Smakosza oraz Macieja Smakosza.

 • O B W I E S Z C Z E N I E AR.6740. 3. 26. 2016

  2017-06-29 15:11:01

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi powiatowej nr 1469B na odcinku Protasy – Folwarki Małe i przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1470B Folwarki Małe – Zabłudów (gm. Zabłudów) ze zjazdami, budową i przebudową przepustów, budową kanalizacji deszczowej, przebudową napowietrznej sieci energetyczno – oświetleniowej, przebudową kablowej sieci energetycznej i przebudową sieci telekomunikacyjnej

 • Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w Folwarkach Wielkich

  2017-06-28 16:28:08

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator

Data wytworzenia: 2016-06-01

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-06-07

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-06-24