Numery i granice obwodów głosowania

Untitled

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ZABŁUDOWA

z dnia 27 lipca 2015 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych do udziału w referendum, a także
o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia
14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) podaje się
do publicznej wiadomości informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz
o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych
do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także
o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Nr obwodu głosowania 

Granice obwodu 
(miejscowości wchodzące w  skład obwodu) 

Siedziba obwodowej komisji
do spraw referendum

Zabłudów-Kolonia,

Gnieciuki,

Kowalowce,

Kucharówka,

Ochremowicze,

Olszanka,

Żywkowo,

Zagruszany. 

Szkoła Podstawowa w  Zabłudowie, 
ul. Adama Mickiewicza 20 

Lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i głosowania korespondencyjnego

Dobrzyniówka,

Teodorowo. 

Szkoła Podstawowa w  Dobrzyniówce, 
Dobrzyniówka 40 

3 

Rafałówka

Borowiki,

Kamionka,

Bobrowa,

Kościukówka,

Łukiany,

Płoskie,

Rudnica,

Słomianka,

Tatarowce,

Zacisze,

Zajezierce. 

Szkoła Podstawowa w  Rafałówce,
Rafałówka 64 

Folwarki Małe,

Krasne,

Folwarki Wielkie,

Folwarki Tylwickie,

Małynka,

Kołpaki. 

Strażnica OSP w  Folwarkach Wielkich, 
Folwarki Wielkie 7/1 

Kuriany,

Białostoczek,

Protasy,

Zwierki,

Łubniki.

Była Szkoła Podstawowa w  Zwierkach, 
Zwierki 43 

Krynickie,

Rzepniki,

Solniki,

Żuki,

Nowosady. 

Wiejski Dom Kultury w Krynickich, Krynickie 55

Ryboły,

SK Ryboły,

Laszki,

Koźliki,

Pawły,

Ciełuszki,

Dawidowicze,

Kaniuki,

Miniewicze,

Ostrówki,

Aleksicze,

Sieśki. 

Wiejski Dom Kultury w  Rybołach,
Ryboły 129 

Halickie,

Skrybicze,

Bogdaniec,

Józefowo,

Kudrycze,

Pasynki 

Świetlica Wiejska w  Halickich 
Halickie 3 

Zabłudów: 
ul. Białostocka,

ul. 3 Maja, 
ul. Surażska,

ul. Gen. Władysława Sikorskiego,

ul. Bielska,

ul. Cerkiewna,

ul. Podrzeczna, 
ul. Muchawiecka,

ul. Książąt Litewskich, 
ul. I  Dywizji,

ul. Szkolna,
ul. Koziniec.

Szkoła Podstawowa w  Zabłudowie, 
ul. Adama Mickiewicz
a 20 

Lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i głosowania korespondencyjnego

10 

Zabłudów: 
ul. Kalwińska,

ul. Św. Rocha,

ul. Zamiejska,

ul. Polna;

ul. Adama Mickiewicza,

ul. Rynek, 
ul. Kościelna,

ul. Zaułek,

ul. Grzegorza Chodkiewicza,

ul. Radziwiłłowska, 
ul. Drukarzy Zabłudowskich,

ul. Franciszka Karpińskiego,

ul. Kazimierza Ostaszewskiego,

ul. Sapiehów,

ul. Józefa Manteuffla,

ul. Izabeli Demblińskiej,

Zabłudów Kolonia Miasto. 

Szkoła Podstawowa  Zabłudowie, 
ul. Adama Mickiewicza 20 

Lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i głosowania korespondencyjnego

  1. Wyborcy do dnia 24 sierpnia 2015 r. (poniedziałek) mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych
    w alfabecie Braill'a. Wydłużony termin zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego.

  2. Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat do dnia 28 sierpnia 2015 r. (piątek) mogą złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

  3. Lokale obwodowych komisji do spraw referendum w dniu 6 września 2015 r. (niedziela) będą otwarte w godz. 6.00 - 22.00.

  4. Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenie pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie, ul. Rynek 8, tel. 857188 100 lub
    w formie elektronicznej adres: um@zabludow.pl.

Burmistrz Zabłudowa

/-/ Adam Tomanek

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Jakoniuk

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2015-07-28

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2015-07-28