INFORMACJA O LOSOWANIU SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM

Zabłudów, 11.08.2015 r.

INFORMACJA O LOSOWANIU SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 318) Burmistrz Zabłudowa podaje do publicznej widomości , iż losowanie składów obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2015 r. o godzinie 9.30
w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie ul. Rynek 8 w sekretariacie pokój nr 101

Losowanie odbędzie się w następujących obwodowych komisjach do spraw referendum: nr 1,2,3,5,6,9,10, ponieważ liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu komisji jest większa od ustawowej liczby osób, które mogą być powołane w jej skład . W takim przypadku komisja powoływana jest w największym dopuszczalnym składzie, a jej skład ustalany jest w trybie losowania, o którym mowa w art. 182 § 7 Kodeksu wyborczego.

Nie podlegają losowaniu obwodowa komisja do spraw referendum nr 4,7 oraz nr 8 ponieważ zostało zgłoszonych łącznie 8 kandydatów przez podmioty uprawnione. Składy komisji mogą liczyć maksymalnie 9 osób (w tym osoba zgłoszona przez Burmistrza spośród pracowników samorządowych nie podlega losowaniu).

Z up. Burmistrza

Monika Hankowska

Sekretarz Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: " > Monika Sawicka

Wprowadzający: " > Monika Sawicka

Data modyfikacji: 2015-08-12

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2015-08-12