SKŁADY KOMISJI OBWODOWYCH

Untitled

ZARZĄDZENIE NR VII/87/2015

BURMISTRZA ZABŁUDOWA
z dnia 14 sierpnia 2015 roku

w sprawie powołania składów obwodowych komisji do spraw referendum
na terenie Gminy Zabłudów do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 318) zarządza się, co następuje:

§1. Powołuje się Obwodowe Komisje do spraw Referendum na terenie Gminy Zabłudów do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. zgodnie z brzemieniem załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr VII/87/2015

Burmistrza Zabłudowa

z dnia 14 sierpnia 2015 r.

Gmina ZABŁUDÓW

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 1 w Zabłudowie

Adres lokalu komisji: Szkoła Podstawowa w Zabłudowie, ul. A. Mickiewicza 20

Lp.

Imię ( imiona) i nazwisko

Adres zamieszkania

Nazwa delegującego do komisji

1.

Ewa Biernacka

Zabłudów

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

2.

Sylwia Chomicka

Nowosady

Partia Polityczna Prawo
i Sprawiedliwość

3.

Emilia Korolczuk

Zabłudów

Sojusz Lewicy Demokratycznej

4.

Marzena Andrejczuk

Zabłudów

Fundacja Rozwoju Compliance

5.

Edyta Krajewska

Kucharówka

Polskie Stronnictwo Ludowego

6.

Krystian Wyszyński

Dobrzyniówka

Fundacja Biznes i Prawo

7.

Sylwia Jabłońska

Zabłudów

Chrześcijańsko-Demokratyczne Stowarzyszenia ,,Nasze Podlasie”

8.

Angelika Żuk

Zabłudów

Stowarzyszenie Patriotyczne

i Samorządowe

,,Ojczyzna-Rodzina-Sprawiedliwość”

9.

Mateusz Borkowski

Zabłudów

Osoba wskazana przez Burmistrza

Gmina ZABŁUDÓW

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 2 w Dobrzyniówce

Adres lokalu komisji: Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce, Dobrzyniówka 40

Lp.

Imię ( imiona) i nazwisko

Adres zamieszkania

Nazwa delegującego do komisji

1.

Agata Stępnicka

Dobrzyniówka

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

2.

Monika Syczewska

Zagruszany

Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość

3.

Ewelina Kuźma

Folwarki Małe

Fundacja Rozwoju Compliance

4.

Helena Górska

Folwarki Małe

Polskie Stronnictwo Ludowego

5.

Anna Kiertowicz

Zabłudów

Stowarzyszenie Ruch Obrony Obywateli

6.

Irena Prończuk

Folwarki Małe

Fundacja Biznes i Prawo

7.

Sylwia Wyszyńska

Dobrzyniówka

Fundacja Rozwiązania HR

8.

Grażyna Obukowicz

Zabłudów

Chrześcijańsko-Demokratyczne Stowarzyszenia ,,Nasze Podlasie”

9.

Adam Andrejczuk

Zabłudów

Osoba wskazana przez Burmistrza


Gmina ZABŁUDÓW

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 3 w Rafałówce

Adres lokalu komisji: Szkoła Podstawowa w Rafałówce, Rafałówce 64

Lp.

Imię ( imiona) i nazwisko

Adres zamieszkania

Nazwa delegującego do komisji

1.

Marta Rećko

Zabłudów

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

2.

Dariusz Jacek Drewnowski

Rafałówka

Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość

3.

Justyna Żukowska

Zwierki

Fundacja Rozwoju Compliance

4.

Grażyna Krupińska

Kucharówka

Polskie Stronnictwo Ludowego

5.

Jacek Ireneusz Matysewicz

Zabłudów

Stowarzyszenie Ruch Obrony Obywateli

6.

Magdalena Bagińska

Dobrzyniówka

Fundacja Biznes i Prawo

7.

Beata Dojlidko

Zwierki

Fundacja Rozwiązania HR

8.

Kamila Prus Zadykowicz

Rafałówka

Chrześcijańsko-Demokratyczne Stowarzyszenia ,,Nasze Podlasie”

9.

Barbara Kulikowska

Zabłudów

Osoba wskazana
przez Burmistrza

Gmina ZABŁUDÓW

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 4 w Folwarkach Wielkich

Adres lokalu komisji: Strażnica OSP w Folwarkach Wielkich, Folwarki Wielkie 7/1

Lp.

Imię ( imiona) i nazwisko

Adres zamieszkania

Nazwa delegującego do komisji

1.

Marta Januszkiewicz

Zabłudów

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

2.

Adam Regucki

Folwarki Małe

Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość

3.

Justyna Trochimczuk

Folwarki Tylwickie

Sojusz Lewicy Demokratycznej

4.

Urszula Węcławska

Zwierki

Fundacja Rozwoju Compliance

5.

Helena Aleksiejczuk

Folwarki Małe

Polskie Stronnictwo Ludowego

6.

Katarzyna Wyszyńska

Dobrzyniówka

Fundacja Biznes i Prawo

7

Anna Karpiuk

Dobrzyniówka

Fundacja Rozwiązania HR

8.

Monika Aleksiejczuk

Zabłudów-Kolonia

Chrześcijańsko-Demokratyczne Stowarzyszenia ,,Nasze Podlasie”

9

Emilia Kochańska

Zabłudów

Osoba wskazana
przez Burmistrza

Gmina ZABŁUDÓW

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 5 w Zwierkach

Adres lokalu komisji: Była Szkoła Podstawowa w Zwierkach, Zwierki 43

Lp.

Imię ( imiona) i nazwisko

Adres zamieszkania

Nazwa delegującego do komisji

1.

Marta Pietraszkiewicz

Zabłudów

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

2.

Irena Todorczuk

Zwierki

Sojusz Lewicy Demokratycznej

3.

Karolina Jasiukiewicz

Zwierki

Fundacja Rozwoju Compliance

4.

Eugenia Karczewska

Zagruszany

Polskie Stronnictwo Ludowego

5.

Marta Wygonowska

Kucharówka

Stowarzyszenie Ruch Obrony Obywateli

6.

Zofia Gorlin

Zagruszany

Fundacja Biznes i Prawo

7.

Teresa Żyłkiewicz

Zwierki

Fundacja Rozwiązania HR

8

Bogumiła Mielech

Zabłudów

Chrześcijańsko-Demokratyczne Stowarzyszenia ,,Nasze Podlasie”

9.

Małgorzata Zieniewicz

Rafałówka

Osoba wskazana
przez Burmistrza

Gmina ZABŁUDÓW

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 6 w Krynickich

Adres lokalu komisji: Wiejski Dom Kultury w Krynickich, Krynickie 55

Lp.

Imię ( imiona) i nazwisko

Adres zamieszkania

Nazwa delegującego do komisji

1.

Ewa Jabłońska

Zabłudów

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

2.

Marek Muklewicz

Zabłudów

Sojusz Lewicy Demokratycznej

3.

Adrianna Małyszko

Żuki

Fundacja Rozwoju Compliance

4.

Bartosz Sobecki

Krynickie

Polskie Stronnictwo Ludowego

5.

Magdalena Tarasiuk

Rzepniki

Stowarzyszenie Ruch Obrony Obywateli

6.

Justyna Zadykowicz

Zabłudów

Fundacja Biznes i Prawo

7.

Anna Urban

Krynickie

Fundacja Rozwiązania HR

8.

Bogdan Lulewicz

Zabłudów

Chrześcijańsko-Demokratyczne Stowarzyszenia ,,Nasze Podlasie”

9.

Justyna Ostaszewska

Białystok

Osoba wskazana
przez Burmistrza


Gmina ZABŁUDÓW

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 7 w Rybołach

Adres lokalu komisji: Wiejski Dom Kultury w Rybołach, Ryboły 129

Lp.

Imię ( imiona) i nazwisko

Adres zamieszkania

Nazwa delegującego do komisji

1.

Katarzyna Paszkowka

Zabłudów

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

2.

Katarzyna Łukaszuk

Rzepniki

Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość

3.

Sławomir Iwanowicz

Zabłudów

Sojusz Lewicy Demokratycznej

4.

Urszula Kuźma

Folwarki Małe

Fundacja Rozwoju Compliance

5.

Karolina Kulikowska

Zabłudów

Polskie Stronnictwo Ludowego

6.

Natalia Regucka

Zabłudów

Fundacja Biznes i Prawo

7.

Justyna Ausztol

Krynickie

Fundacja Rozwiązania HR

8.

Roman Łukaszuk

Ryboły

Chrześcijańsko-Demokratyczne Stowarzyszenia ,,Nasze Podlasie”

9.

Elżbieta Bonifaciuk

Ryboły

Osoba wskazana
przez Burmistrza

Gmina ZABŁUDÓW

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 8 w Halickich

Adres lokalu komisji: Świetlica Wiejska w Halickich, Halickie 3

Lp.

Imię ( imiona) i nazwisko

Adres zamieszkania

Nazwa delegującego do komisji

1.

Stanisława Hermanowska

Zabłudów

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

2.

Wiesław Czajkowski

Halickie

Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość

3.

Witold Leoniuk

Białostoczek

Sojusz Lewicy Demokratycznej

4.

Kamil Oziabło

Folwarki Małe

Fundacja Rozwoju Compliance

5.

Beata Wygonowska

Kucharówka

Polskie Stronnictwo Ludowego

6.

Teresa Krzywińska

Dobrzyniówka

Fundacja Biznes i Prawo

7.

Katarzyna Barbara Dziemiańczyk

Dobrzyniówka

Fundacja Rozwiązania HR

8.

Anna Maleszewska

Skrybicze

Chrześcijańsko-Demokratyczne Stowarzyszenia ,,Nasze Podlasie”

9.

Ewa Chmielewska-Nowik

Białystok

Osoba wskazana
przez Burmistrza

Gmina ZABŁUDÓW

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 9 w Zabłudowie

Adres lokalu komisji: Szkoła Podstawowa w Zabłudowie, ul. A. Mickiewicza 20

Lp.

Imię ( imiona) i nazwisko

Adres zamieszkania

Nazwa delegującego do komisji

1.

Krystyna Hankowska

Zabłudów

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

2.

Antoni Dołęgiewicz

Zabłudów

Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość

3.

Barbara Fiedziukiewicz

Zabłudów

Sojusz Lewicy Demokratycznej

4.

Ludmiła Andrejczuk

Zabłudów

Fundacja Rozwoju Compliance

5.

Halina Michalska

Zabłudów

Polskie Stronnictwo Ludowego

6.

Agnieszka Joanna Wasiak-Dąbrowska

Protasy

Stowarzyszenie Ruch Obrony Obywateli

7.

Jakub Wyszyński

Dobrzyniówka

Fundacja Biznes i Prawo

8.

Beata Kiluk

Zabłudów

Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe ,,Ojczyzna-Rodzina-Sprawiedliwość”

9.

Bogusława Supruniuk

Zabłudów

Osoba wskazana
przez Burmistrza


Gmina ZABŁUDÓW

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 10 w Zabłudowie

Adres lokalu komisji: Szkoła Podstawowa w Zabłudowie

Zabłudów, ul. A. Mickiewicza 20

Lp.

Imię ( imiona) i nazwisko

Adres zamieszkania

Nazwa delegującego do komisji

1.

Wojciech Babul

Nowosady

Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość

2.

Julita Prus

Rafałówka

Fundacja Rozwoju Compliance

3.

Antoni Jakubowski

Folwarki Wielkie

Polskie Stronnictwo Ludowego

4.

Magdalena Dąbrowska

Protasy

Stowarzyszenie Ruch Obrony Obywateli

5.

Zofia Mierzwińska

Zabłudów

Fundacja Biznes i Prawo

6.

Patryk Lipski

Dobrzyniówka

Fundacja Rozwiązania HR

7.

Krzysztof Obukowicz

Zabłudów

Chrześcijańsko-Demokratyczne Stowarzyszenia ,,Nasze Podlasie)

8.

Ewa Mojsak

Zabłudów

Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe ,,Ojczyzna-Rodzina-Sprawiedliwość”

9.

Elżbieta Kiertowicz

Zabłudów

Osoba wskazana
przez Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: " > Monika Sawicka

Wprowadzający: " > Monika Sawicka

Data modyfikacji: 2015-08-17

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2015-08-17