Rejestr zarządzeń burmistrza jako organu - rok 2020

Zarządzenie
z dnia
nr
W sprawie
uwagi

2 stycznia 2020rr

VIII/174/2020

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

 

2 stycznia 2020r

VIII/175/2020

w sprawie  wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 

10 stycznia 2020r

VIII/176/2020

w sprawie powołania komisji  przetargowej

 

 

VIII/177/2020

 

 

16 stycznia 2020r

VIII/178/2020

w sprawie powołania komisji  przetargowej

 

16 stycznia 2020r

VIII/179/2020

W sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej

 

17 stycznia 2020r

VIII/180/2020

W sprawie ustalenia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w obrębie miasta Zabłudowa

 

20 stycznia 2020r

VIII/181/2020

w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2020 r

 

23 stycznia 2020r

VIII/182/2020

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy  Zabłudów w 2020 r

 

23 stycznia 2020r

VIII/183/2020

w sprawie powołania komisji  przetargowej

 

28 stycznia 2020r

VIII/184/2020

w sprawie terminów rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych w szkołach podstawowych, oraz do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej im. Franciszka Karpińskiego w Zabłudowie na rok szkolny 2019/2020, dla których Gmina Zabłudów jest organem prowadzącym

 

5 lutego 2020r

VIII/185/2020

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze drugiego przetargu

10 lutego 2020r

VIII/186/2020

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

17 lutego 2020r

VIII/187/2020

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

17 lutego 2020r

VIII/188/2020

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego ustnego

19 lutego 2020r

VIII/189/2020

w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

20 lutego 2020r

VIII/190/2020

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

28 lutego 2020r

VIII/191/2020

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze drugiego przetargu nieograniczonego ustnego

28 lutego 2020r

VIII/192/2020

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze drugiego przetargu nieograniczonego ustnego

13 marca 2020r

brak

w sprawie zamknięcia obiektów gminnych

13 marca 2020r

VIII/193/2020

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

 

 

17 marca 2020r

VIII/195/2020

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

17 marca 2020r

VIII/196/2020

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

17 marca 2020r

VIII/197/2020

W sprawie ustalenia ceny za usługę polegającą na zamknięciu lub otwarciu zasuwy na sieci wodociagowej

20 marca 2020r

VIII/198/2020

W sprawie zmiany w budżecie Gminy Zabłudów na 2020 rok

23 marca 2020r

VIII/199/2020

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

23 marca 2020r

VIII/200/2020

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych w szkołach podstawowych, oraz do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej im. Franciszka Karpińskiego w Zabłudowie na rok szkolny 2020/2021, dla których Gmina Zabłudów jest organem prowadzącym.

 

VIII/201/2020

 

25 marca 2020r

VIII/202/2020

w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Zabłudów w 2019r

25 marca 2020r

VIII/203/2020

W sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego oraz z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji Kultury

26 marca 2020r

VIII/204/202

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie z 2019 rok

26 marca 2020r

VIII/205/202

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabłudowie za 2019 rok

30 marca 2020r

VIII/206/2020

W sprawie Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Jakoniuk

Data wytworzenia: 2020-01-01

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Modyfikujący: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2020-04-08

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2020-01-27

Rejestr zmian