Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie

Or.0002.1.2018

 

 

 

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym  (t.j Dz. U. 2016 r., poz. 446), zwołuję XXXI  Sesję Rady Miejskiej w Zabłudowie VII kadencji samorządu. Posiedzenie odbędzie się w dniu 14 lutego 2018r, o godzinie 9.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym,
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;
 6. Wolne wnioski;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, na okres od 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 roku oraz na okres od dnia 1 września 2019 roku(druk nr Or.0006.18.2018);
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabłudów” (druk nr Or.0006.1.2018);
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Zabłudów (druk nr Or.0006.3.2018) ;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy gm. Zabłudów, a gm. Juchnowiec Kościelny dotyczącego organizacji autobusowych przewozów pasażerskich (druk nr Or.0006.4.2018);
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr Or.0006.14.2018);
 12. w sprawie wspólnego realizowania postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej członków stowarzyszenia wchodzących w skład Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego(druk nr Or.0006.11.2018) ;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (druk nr Or.0006.13.2018);
 14. W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Zabłudów na lata 2018 – 2021 (druk
  nr Or.0006.9.2018)
  ;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zabłudów na 2018 rok (druk nr Or.0006.10.2018) ;
 16. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017r;
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (druk nr Or.0006.7.2018);
 18. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zabłudów w latach 2014 – 2017;
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zabłudów na lata 2018 – 2020 (druk nr Or.0006.12.2018);
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza (druk nr Or.0006.8.2018);
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy (druk nr Or.0006.5.2018);
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (druk nr Or.0006.2.2018);
 23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji statutowej (druk nr Or.0006.17.2018);
 24. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Zabłudowie na 2018 rok (druk nr Or.0006.15.2018);
 25. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zabłudowie na 2018 rok (druk nr Or.0006.16.2018) ;
 26. Przyjęcie protokołów z kontroli Komisji Rewizyjnej
 27. Interpelacje i zapytania radnych;
 28. Zamknięcie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Rogucki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Rogucki

Data wytworzenia: 2018-02-06

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-02-09

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2018-02-09