Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie

Posiedzenie odbędzie się w dniu 29 września 2017r o godz. 9.00

Or.0002.7.2017

 

 

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym  (t.j Dz. U. 2016 r., poz. 446), zwołuję XXVIII  Sesję Rady Miejskiej w Zabłudowie VII kadencji samorządu. Posiedzenie odbędzie się w dniu 29 września 2017r, o godzinie 9.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji;
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym,
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Rewitalizacji dla Gminy Zabłudów;
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;
 8. Rozpatrzenie wniosków ponownie złożonych do funduszu sołeckiego;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Zabłudów;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zabłudów udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz zasad i warunków korzystania z tych obiektów;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad poboru, terminów płatności oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Zabłudów;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy;
 16. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku;
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów;
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zabłudów;
 19. Podjecie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny;
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej działających na terenie Gminy Zabłudów;
 21. Interpelacje i zapytania radnych;
 22. Wolne wnioski;
 23. Zamknięcie obrad.


Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Dołegiewicz - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Zabłudowie

Data wytworzenia: 2017-09-22

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-09-26

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-09-26