Zawiadomienie o XL sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie

Posiedzenie odbędzie się w dniu 20 września 2018r o godzinie 14.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

Or.0002.10.2018

 

 Szanowni Mieszkańcy

 

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), zwołuję XL, nadzwyczajną  Sesję Rady Miejskiej w Zabłudowie VII kadencji samorządu. Posiedzenie odbędzie się w dniu 20 września 2018r, o godzinie  14.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie;
  2. Przyjęcie porządku obrad;
  3. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych
    i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zabłudów przez inne niż Gmina Zabłudów osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
  4. Zamknięcie obrad.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Maciej Rogucki

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tomanek - Burmistrz Zabłudowa

Data wytworzenia: 2018-09-18

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-09-18

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2018-09-18