Zawiadomienie o XXV sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie

Or.0002.4.2017

 

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. 2016 r., poz. 446), zwołuję XXV Sesję Rady Miejskiej w Zabłudowie VII kadencji samorządu. Posiedzenie odbędzie się w dniu 9 maja 2017r, o godzinie 9.00,
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym, a zwłaszcza
  z wykonania uchwał Rady;
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza
  z wykonania uchwał Rady;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Zabłudów”;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji transportu publicznego na terenie Gminy Zabłudów;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej
  w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Zabłudów;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie wsi Kuriany, gmina Zabłudów;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Zabłudów za 2016;
 12. Informacja o działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie w 2016 roku;
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zabłudów;
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru niektórych należności w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso;
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej
  w Zabłudowie na 2017 rok;
 18. Przyjęcie protokołów z kontroli Komisji Rewizyjnej;
 19. Interpelacje i zapytania radnych;
 20. Wolne wnioski;

Zamknięcie obrad

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Rogucki

Data wytworzenia: 2017-04-28

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-05-06

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-05-06