Terminy posiedzeń komisji

Terminy posiedzeń komisji w sprawie wydania opinii do projektu budżetu gminy Zabłudów na 2018 rok:

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI

KOMISJA GOSPODARCZA: 12 lutego 2018r godz.13.00

 1. Otwarcie;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy gm. Zabłudów, a gm. Juchnowiec Kościelny dotyczącego organizacji autobusowych przewozów pasażerskich (druk
  nr Or.0006.4.2018)
  ;
 4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr Or.0006.14.2018);
 5. Wydanie opinii do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017r;
 6. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (druk nr Or.0006.7.2018);
 7. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy (druk nr Or.0006.5.2018);
 8. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (druk nr Or.0006.2.2018);
 9. Opracowanie planu pracy Komisji Gospodarczej na 2018 rok ;
 10. Przyjęcie protokołu
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie obrad.

 

KOMISJA KULTURY, ZDROWIA I OŚWIATY: 13 lutego 2018r godz. 10.00

 1. Otwarcie;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, na okres od 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 roku oraz na okres od dnia
  1 września 2019 roku (druk nr Or.0006.18.2018);
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr Or.0006.14.2018);
 5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zabłudów
  w latach 2014 – 2017;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zabłudów na lata 2018 – 2020 (druk nr Or.0006.12.2018);
 7. Wydanie opinii do planu pracy Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury na 2018 rok;
 8. Opracowanie planu pracy komisji Kultury, Zdrowia i Oświaty na 2018 rok;
 9. Przyjęcie protokołu;
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie obrad.

 

 

KOMISJA PLANOWANIA I FINANSÓW: 13 lutego 2018r godz. 13.00

 

 1. Otwarcie;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabłudów” (druk nr Or.0006.1.2018);
 4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wspólnego realizowania postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej członków stowarzyszenia wchodzących w skład Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (druk nr Or.0006.11.2018) ;
 5. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu  na dofinansowanie  zadania inwestycyjnego (druk nr Or.0006.13.2018);
 6. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Zabłudów na lata 2018 – 2021 (druk nr Or.0006.9.2018);
 7. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zabłudów na 2018 rok (druk
  nr Or.0006.10.2018)
  ;
 8. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza (druk
  nr Or.0006.8.2018)
  ;
 9. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy (druk nr Or.0006.5.2018);
 10. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (druk nr Or.0006.2.2018);
 11. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie powołania komisji statutowej (druk
  nr Or.0006.17.2018);
 12. Opracowanie planu pracy Komisji Planowania i Finansów na 2018 rok;
 13. Przyjęcie protokołu
 14. Wolne wnioski;
 15. Zamknięcie obrad.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Jakoniuk

Data wytworzenia: 2018-02-09

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-02-09

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-11-14