Terminy posiedzeń komisji

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI

 

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej i Komisji Planowania
i Finansów 22 marca 2018r
godz. 13.00

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości;
 4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Zabłudów na okręgi wyborcze, ustalania ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
 5. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji;
 6. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2018 rok;
 7. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego;
 8. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy
 9. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;
 10. Zajęcie stanowiska w sprawie koncepcji dokumentacji projektowej na odcinku Niewodnica Nargilewska – Kudrycze (droga powiatowa nr 1484B)
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie obrad.

 


Komisja Kultury, Zdrowia i Oświaty
– 26 marca 2018r godz.10.00

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia,
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zabłudów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r;
 4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabłudów;
 5. w Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych;
 6. Wydanie opinii do projektu w uchwały sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie;
 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie;
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego
 9. Zamknięcie obrad.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Jakoniuk

Data wytworzenia: 2018-02-09

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-03-22

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-11-14