IX sesja Rady Miejskiej w Zabłudowie - 27 czerwca 2019r

Protokół z obrad sesji

Załączniki do treści

Sprawozdania i informacje

Podjęte uchwały

 • Uchwała nr IX/59 /2019 (PDF, 41 B)

  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zabłudowa wotum zaufania;

 • Uchwała nr IX/60/2019 (PDF, 42 B)

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zabłudów za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zabłudów za 2018 rok;

 • Uchwała nr IX/61/2019 (PDF, 42 B)

  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zabłudowa;

 • Uchwała nr IX/62/2019 (PDF, 914,65 KB)

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2019 rok;

 • Uchwała nr IX/63/2019 (PDF, 5,47 MB)

  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zabłudów;

 • Uchwała nr IX/64/2019 (PDF, 43 B)

  w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników;

 • Uchwała nr IX/65/2019 (PDF, 44 B)

  w sprawie przedłużenia umów dzierżawy

 • Uchwała nr IX/66/2019 (PDF, 112,81 KB)

  w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;

Porządek obrad i projekty uchwał

 • Zawiadomienie i porządek obrad (PDF, 55 B)
 • Zapraszenie do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy za rok 2018.docx (DOCX, 14,46 KB)
 • Druk nr 40/2019 (PDF, 36 B)

  Projekt uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium

 • Druk nr 41/2019 (PDF, 36 B)

  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zabłudów za 2018 rok

 • Druk nr 42/2019 (ZIP, 96,76 KB)

  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2019 rok.

 • Druk nr 43/2019 (ZIP, 2,9 MB)

  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zabłudów

 • DRUK nr 44/2019 (PDF, 68 B)

  w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 maja 2019 dotyczącej określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 • Druk nr 45/2019 (PDF, 35 B)

  w sprawie udzielenia burmistrzowi Zabłudowa wotum zaufania

 • Druk nr 46/2019 (PDF, 40 B)

  w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy

 • Druk nr 47/2019 (PDF, 35 B)

  w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Białymstoku i do Sądu Okręgowego w Białymstoku

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz - Adam Tomanek, Przewodnicząca rady - Antonina Kuna

Data wytworzenia: 2019-06-19

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Modyfikujący: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2019-10-03

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2019-06-19