XIV sesja Rady Miejskiej w Zabłudowie - 30 grudnia 2019r

Protokół z obrad sesji

Załączniki do treści

Podjęte uchwały

 • Uchwała Nr XIV.102.2019 (PDF, 1,67 MB)

  w sprawie budżetu Gminy Zabłudów na 2020 rok

 • Uchwała nr XIV.103.2019 (PDF, 7,33 MB)

  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zabłudów na lata 2020 - 2023

 • Uchwała Nr XIV.104.2019 (PDF, 1,05 MB)

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2019 rok

 • Uchwała Nr XIV.105.2019 (PDF, 97,63 KB)

  w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne

 • Uchwała Nr XIV.106.2019 (PDF, 110,54 KB)

  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

 • Uchwała nr XIV.107.2019 (PDF, 108,46 KB)

  w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabłudów;

 • Uchwała Nr XIV.108.2019 (PDF, 102,02 KB)

  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Zabłudów

 • Uchwała nr XIV.109.2019 (DOCX, 48,97 KB)

  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Zabłudów na rok 2020

 • Uchwała nr XIV.110.2019 (PDF, 184,29 KB)

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

Porządek obrad i projekty uchwał

 • zawiadomienie.doc.pdf (PDF, 68 B)
 • Druk nr 89 -2019.pdf (PDF, 21,35 MB)

  projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2019 rok

 • Druk nr 90-2019.pdf (PDF, 7,52 MB)

  Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zabłudów na lata 2020 - 2023

 • Druk nr 91-2019.pdf (PDF, 669,74 KB)

  Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

 • Druk nr 92-2019.pdf (PDF, 680,11 KB)

  Projekt uchwały W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Zabłudów

 • Druk nr 93-2019.pdf (PDF, 5,99 MB)

  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Druk nr 94-2019.pdf (PDF, 519,42 KB)

  Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne

 • Druk nr 95-2019.pdf (PDF, 1,46 MB)

  Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 • Druk nr 96-2019.pdf (PDF, 1,18 MB)

  Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabłudów

 • Druk nr 97-2019.pdf (PDF, 10,28 MB)

  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zabłudów na 2019 rok

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz - Adam Tomanek, Przewodnicząca rady - Antonina Kuna

Data wytworzenia: 2019-12-18

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Modyfikujący: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2020-01-22

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2019-12-19