XIII sesja Rady Miejskiej w Zabłudowie - 28 listopada 2019r

Załączniki do treści

Podjęte uchwały

 • Uchwała Nr XIII/94/2019 (PDF, 3,23 MB)

  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża piasku Ryboły w gminie Zabłudów

 • Uchwała Nr XIII/95/2019 (PDF, 101,48 KB)

  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

 • Uchwała Nr XIII/96/2019 (PDF, 99,71 KB)

  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2020 rok;

 • Uchwała Nr XIII/97/2019 (PDF, 1,04 MB)

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2019 rok

 • Uchwała Nr XIII/98/2019 (PDF, 236,55 KB)

  w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Zabłudów;

 • Uchwała nr XIII/99/2019 (PDF, 208,03 KB)

  w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zabłudów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok;

 • Uchwała nr XIII/100/2019 (PDF, 185,52 KB)

  w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Grzegorza Chodkiewicza w Zabłudowie

 • Uchwała Nr XIII/101/2019 (PDF, 100,34 KB)

  w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy

Porządek obrad i projekty uchwał

 • Zawiadomienie wraz z porządkiem obrad (PDF, 67 B)
 • Druk nr 81/2019 (PDF, 4,25 MB)

  Projekt uchwały określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

 • Druk nr 82/2019 (PDF, 645,1 KB)

  Projekt uchwały W sprawie zmiany uchwały dotyczącej stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Grzegorza Chodkiewicza w Zabłudowie

 • Druk nr 83/2019 (PDF, 742,14 KB)

  Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2020 rok;

 • Druk nr 84/2019 (PDF, 11,17 MB)

  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2019 rok

 • Druk nr 85/2019 (PDF, 3,52 MB)

  Projekt uchwały w sprawie W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża piasku RYBOŁY w Gminie Zabłudów

 • Druk nr 86/2019 (PDF, 2,97 MB)

  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

 • Druk nr 87/2019 (PDF, 77 B)

  projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Zabłudów

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz - Adam Tomanek, Przewodnicząca rady - Antonina Kuna

Data wytworzenia: 2019-11-20

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Modyfikujący: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2019-12-10

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2019-11-21