Plan pracy Rady Miejskiej w Zabłudowie na 2012 rok

Untitled

Załącznik
do uchwały Nr XIII/103/2012
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 20 stycznia 2012r

I KWARTAŁ

 1. Uchwalenie budżetu Gminy Zabłudów na 2012 rok

 2. Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady na rok 2012;

 3. Uchwalenie plany pracy Rady Miejskiej na rok 2012;

 4. Ocena sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2011 rok;

II KWARTAŁ

 1. Ocena wykonania budżetu Gminy Zabłudów za 2011 rok,

 2. Analiza utrzymania czystości i porządku na terenie gminy z uwzględnieniem gospodarki odpadami;

 3. Przyjęcie informacji nt. form pomocy świadczonych na rzecz rodzin poprzez MOPS
  i inne instytucje.

III KWARTAŁ

 1. Rozpatrzenie realizacji budżetu gminy za I półrocze 2012 roku;

 2. Informacja o inwestycjach zakończonych i będących w trakcie realizacji oraz pozyskanych środkach na realizację tych inwestycji;

IV KWARTAŁ

 1. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych;

 2. Analiza wyników sprawdzianu w szkołach podstawowych i egzaminu gimnazjalnego;

 3. Uchwalenie stawek podatkowych na 2013 rok,

 4. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Zabłudowie;

 5. Uchwalenie budżetu Gminy Zabłudów na 2013 rok,

 6. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na 2013 rok.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2012-02-14

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2012-02-14