Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości

nieruchomość zabudowaną murowanym dwukondygnacyjnym ( parter i piętro) budynkiem b.szkoły z przybudówką parterową w której zlokalizowana jest kotłownia, o pow. zabudowy 386,50m2 i pow. użytkowej 480m2 oraz murowanym jednokondygnacyjnym budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy ok.50m2, stanowiącą część działki nr 106 o pow. ok.0,8407 ha

Zabłudów, dnia   09 października  2017r.

 

BURMISTRZ  ZABŁUDOWA

 

niniejszym informuje, iż może przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomość zabudowaną murowanym dwukondygnacyjnym (parter i piętro) budynkiem b.szkoły z przybudówką parterową w której zlokalizowana jest kotłownia, o pow. zabudowy 386,50m2 i pow. użytkowej 480m2 oraz murowanym jednokondygnacyjnym budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy ok.50m2, stanowiącą część działki nr 106 o pow. ok.0,8407 ha (powierzchnia  całej działki wynosi 1,2900 ha), posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr BI1B/00091684/0, dla  której nie  ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i dla terenu   której nie  ustalono warunków zabudowy.

Do końca czerwca 2013 roku nieruchomość wykorzystywana była na cele oświatowe.

 

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosić będzie ok.300 000,00zł , która  zgodnie z art.43 ust.1 pkt 10a ustawy o  podatku od towarów i usług zwolniona będzie z podatku VAT.

 

Przez przedmiotowy teren przebiega sieć wodociągu gminnego , przy sprzedaży nabywca zobowiązany będzie ustanowić służebność przesyłu w celu eksploatacji, konserwacji , napraw i modernizacji przedmiotowej sieci.

 

Procedura przygotowania przedmiotowego terenu do sprzedaży ( podział geodezyjny, zmiana klasyfikacji gruntów, wycena nowo wydzielonej działki zabudowanej w/w budynkami, publikacja komunikatów i wyciągów ogłoszeń o przetargu  w prasie), która zakończy się nieograniczonym przetargiem ustnym na sprzedaż podjęta będzie w przypadku pisemnego zadeklarowania chęci nabycia przez osobę fizyczną lub prawną w terminie do 30 listopada 2017r.

 

Więcej informacji o przedmiotowej nieruchomości można uzyskać  w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie, pok.215, poniedziałek, wtorek,  czwartek i piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 , zaś w  środę w godzinach od 8:30 do 16:30 , tel.85 7188 100, 85 7188 122, 85 122, 85 7188 189 wew.39.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bogusława Supruniuk

Data wytworzenia: 2017-10-09

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-10-10

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-10-10