OFERTA NIERUCHOMOŚCI PRYWATNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I WYDZIERŻAWIENIA

Untitled

 

OFERTA DZIAŁEK PRYWATNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I WYDZIERŻAWIENIA

Zajezierce
Działka nr 63 o powierzchni 3800m2 w Zajeziercach (siedlisko).
Kontakt ze sprzedającym: 514650137

Kowalowce

Działka nr 24/10  o powierzchni 0,3005 ha w Kowalowcach.

Działka nr 24/9 o powierzchni 0,3005 ha w Kowalowcach.

Działka nr 24/8  o powierzchni 0,3005 ha w Kowalowcach.

Nr księgi wieczystej BI1B/00024013/6

Kontakt ze sprzedającym poprzez administratora strony tel 85 7188100 w 24


Ryboły

Działka Nr 239 , pow. 0,940 ha. Działka bezpośrednio przy zabudowaniach (prąd, woda, dojazd z drogi krajowej Nr 19

Sprzedający: Tomasz Pura Tel. 722 244 404

Zabłudów - mieszkanie 61m2 .

Sprzedający: Piotr Gabrylewski 512123230

0x01 graphic

Kuriany

Działka nr 374 - -obręb 21 kuriany - o powierzchni 2,3 ha.

Sprzedający: Jolanta Wołkowycka Tel. 510231238

0x01 graphic

. Ostrówki

1. Działki stanowiące tzw. ”mienie wiejskie”:

- dz. nr 347/1 o pow.0,1105 ha (pod zabudowę mieszkaniowo - usługową)

- dz .nr 347/2 o pow.0,1490 ha (pod zabudowę mieszkaniowo - usługową)

- dz. nr 347/7 o pow.0,1348 ha (pod zabudowę mieszkaniowo - usługową)

- dz. nr 347/4 o pow.0,1893 ha ( pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną)

- dz. nr 347/6 o pow.0,1399 ha ( pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną)

Decyzją nr RGiGG.6730.103.2012 z dnia 11 września 2012r. o warunkach zabudowy ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, oraz trzech budynków mieszkalno usługowych w zabudowie mieszkaniowo- usługowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zjazdami z drogi powiatowej o nr ew. geod.122/1 oraz z drogi gminnej o nr ew. geod.349 poprzez wydzieloną drogę wewnętrzna o szer. 6,0m z działki o nr ew. geod.347, przewidzianych do realizacji na części działki o nr ew. geod.347 położonej w obrębie Ostrówki gm. Zabłudów. Na podstawie przedmiotowej decyzji dokonano podziału geodezyjnego działki nr 347 na w/w działki. W 2014r. przeznaczono do sprzedaży działkę nr 347/1 o pow.0,1105 ha, cena wywoławcza brutto ustalona była na kwotę 24 600zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym - nikt nie przystąpił.

2. działki z zasobu Gminy Zabłudów:

- dz .nr 345/1 o pow.0,1333 ha

- dz. nr 345/3 o pow.0,1427 ha

- dz. nr 345/2 o pow.0,0215 ha ( droga wewnętrzna)

Decyzją nr RGiGG.6730.104.2012 z dnia 11 września 2012r. o warunkach zabudowy ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z infrastrukturą techniczna oraz zjazdem z drogi gminnej o nr ew. geod.349 poprzez wydzielona drogę wewnętrzną o szer min.5,0m przewidzianych do realizacji na działce o nr ew. geod.345. Na podstawie przedmiotowej decyzji dokonano podziału geodezyjnego działki nr 345 na w/w działki wydzielono również działkę nr 345/2 o pow.0,0215 ha ( droga wewnętrzna), która sprzedana będzie na współwłasność w udz. po ½ łącznie z działkami nr 345/1 i nr 345/3.

Informacji udziela Urząd Miejski w Zabłudowie Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami , tel. 85 7188 100,

85 7188 122, 85 7188 189 wew. 39

0x01 graphic

Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż położone w obrębie geodezyjnym Kamionka gm Zabłudów:

Nr 516/8 o pow. 0,1000 ha;

Nr 516/9 o pow. 0,1000 ha;

Nr 516/10 o pow. 0,1002 ha;

Nr 516/11 o pow. 0,1000 ha;

Nr 516/12 o pow. 0,2004 ha;

Nr 516/5 o pow. 0,3007 ha;

Nr 516/6 o pow. 0,4090 ha;

Sprzedający:
Pani Anna Dobiecka.

Telefon kontaktowy: 781-627-536

0x01 graphic

Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż położone w obrębie geodezyjnym Nr 94Zabłudów:

Nr 2.187 — lasy — powierzchnia — 0,5457 ha,

Nr 7.113 — grunty — powierzchnia 0,4167 ha,

Nr 23.67/2 — tereny rekreacyjno — wypoczynkowe — powierzchnia — 0,0026 ha,

Nr 23.85/2 — grunty — powierzchnia — 0,0184 ha.\

Sprzedający:

Bożena Sztomber

Tel. 691 426 803

0x01 graphic

Nieruchomość do wydzierżawienia na cele prowadzenia działalności gospodarczej — Protasy 39.

Działka ogrodzona i zabudowana domem mieszkalnym o powierzchni 104m2, obora o pow. 126 m2, obora o pow. 66m2, stodoła o pow. 225m2.

Wydzierżawiający:

Kazimierz Horodeński

Tel. 608038957

0x01 graphic

Osiedle EKO Kamionka

Na 1 ha działce, powstaje zespół 6 identycznych - ENERGOOSZCZĘDNYCH REZYDENCJI (duże domy)
Teren ogrodzony z własną oświetloną drogą dojazdową.
Działki o wymiarach 30 x 50 m, domy o.powierzchni do ogrzania 350 m2

Za innowacyjne rozwiązania technologiczne, i materiałowe zastosowane w pierwszym przekazanym do użytkowania domu otrzymałem tytuł :
Podlaski Innowator 2012

Gwarantuję Bardzo niskie koszty eksploatacyjne, do 300 zł miesięcznie - całkowite koszty (bez prądu na oświetlenie, komputery itp !!) przy temp. wnętrz. 21 st C i poziomie cen z 2014r!!

Aktualnie 2 domy przekazano do użytkowania.

Kontakt kom.- 606758757: Mail - ekobudynek@gmail.com

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Jakoniuk

Data wytworzenia: 2017-06-19

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-06-25

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2015-08-20