Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości w: Folwarkach Tylwickich, Kaniukach, Ciełuszkach, Halickich.

 Zabłudów, dnia   03 pąździernika 2018r.

RGiGG.6845.30,39.2018

 

B U R M I S T R Z    Z A B Ł U D O W A

zgodnie z zarządzeniem Nr VII/571/2018 z dnia 02 października 2018r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu

ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę n/w nieruchomości :

  1. przeznaczonych do wykorzystania rolniczego:

1) Folwarki Tylwickie – dz. nr nr 348/6,349   o pow.łączn.0,21 ha, w tym RIVa-0,10 ha, PsIV-0,11 ha (KW BI1B/00056151/8) -  wywoławcza wysokość rocznego czynszu 100,52 zł, co stanowi równowartość pieniężną 150kg pszenicy,

Wadium 10 zł;

2) Kaniuki- dz. nr 280 o pow.0,1960 ha, w tym RIVb-0,1960 ha ( KW BI1B/00059556/8) – wywoławcza wysokość rocznego czynszu 87,78 zł, co stanowi równowartość pieniężną 131kg pszenicy,

Wadium 10 zł

3) Ciełuszki – dz. nr 1234/5 o pow.0,15 ha , w tym RV-0,04 ha, PsV-0,11 ha ( KW BI1B/00056713/6) – wywoławcza wysokość rocznego czynszu 71,70 zł, co stanowi równowartość pieniężną 107kg pszenicy,

Wadium 10 zł;

  1. przeznaczonych pod uprawę warzyw:

1) Halickie – dz.nr 521/90 część o pow.0,0294 ha , w tym RIVa-0,0294 ha - roczny czynsz dzierżawny wynosi             netto 100,00 zł, brutto 123,00 zł ( 23%VAT).

Wadium 13 zł.

            O wysokości postąpienia zadecydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% wywoławczej wysokości czynszu, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

            Przetarg  odbędzie  się w dniu  26 października 2018 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej UM w Zabłudowie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w Podlasko- Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie na konto nr 52 8099 0004 0000 0101 2000 0340 dniu przetargu  i okazanie dowodu wpłaty komisji przetargowej do godz.10:30 (pok.215).

Wadium przepada na rzecz Gminy Zabłudów, jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie przystąpi w wyznaczonym terminie do podpisania umowy dzierżawy.

Wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, a oferentowi który wygrał przetarg  zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu.

 

Otrzymują:

  1. Sołtysi wsi na

terenie których położone są nieruchomości

  1. tablica ogłoszeń w UM
  2. Biuletyn Informacji Publicznej
  3. a/a.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bogusława Supruniuk

Data wytworzenia: 2018-10-03

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-10-04

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2018-10-04