Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości

Zabłudów, dnia  25  stycznia 2018r.

RGiGG.6845.96.2017

 

B U R M I S T R Z    Z A B Ł U D O W A

zgodnie z zarządzeniem Nr VII/476/2018 z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości :

  1. przeznaczonych do wykorzystania rolniczego:

1) Dawidowicze – dz. nr  175/1 o pow.0,11 ha, w tym RIVa-0,11 ha -  roczny czynsz   dzierżawny wynosi 32,47 zł, co stanowi równowartość pieniężną  50 kg pszenicy,

Wadium 10 zł;

2) Dawidowicze – dz. nr 199/3 o pow.0,11 ha, w tym RIVa-0,09 ha, RIVb-0,02 ha -  roczny czynsz dzierżawny wynosi 32,47 zł, co stanowirównowartość pieniężną  50 kg pszenicy,

Wadium 10 zł;

3) Folwarki Małe – dz. nr 124/3 o pow.0,1860 ha, w tym RIVa-0,0580 ha, RIVb-0,1280 ha  -  roczny czynsz        dzierżawny wynosi 64,93 zł, co stanowi równowartość pieniężną  100 kg pszenicy,

Wadium 10 zł;

4) Folwarki Tylwickie – dz. nr nr 349,348/6 o pow.0,21 ha, w tym PsIV-0,11 ha, RIVa-0,10 ha  -  roczny czynsz dzierżawny wynosi 64,93 zł, co stanowi równowartość pieniężną  100 kg pszenicy,

Wadium 10 zł;

5) Folwarki Tylwickie – dz. nr 352/2 o pow.0,12 ha, w tym RIVa-0,01 ha, RIVb-0,11 ha  -  roczny czynsz dzierżawny wynosi 32,47 zł, co stanowi  równowartość pieniężną 50 kg pszenicy,

Wadium 10 zł;

6) Folwarki Tylwickie – dz. nr 419/9 o pow.0,1551 ha , w tym S-RIVa-0,1551 ha - roczny czynsz dzierżawny wynosi 64,93 zł, co stanowi równowartość pieniężną 100 kg pszenicy,

Wadium 10 zł;

7) Folwarki Tylwickie – dz. nr 419/10 o pow.0,1389 ha, w tym RIVa-0,1389ha – roczny czynsz dzierżawny wynosi 68,24 zł, co stanowi równowartość pieniężną  100 kg pszenicy,

Wadium 10 zł;

8) Folwarki Wielkie – dz. nr  163 o pow.0,18 ha, w tym RIIIb-0,07 ha, RIVb-0,11 ha - roczny czynsz dzierżawny wynosi 64,93 zł, co stanowi równowartość pieniężną  100 kg pszenicy,

Wadium 10 zł;

9) Folwarki Wielkie – dz. nr 207 o pow.0,18 ha , w tym    RIVa-0,17 ha, RV-0,01 ha - roczny czynsz  dzierżawny    wynosi 64,93 zł, co stanowi równowartość pieniężną  100 kg pszenicy,

Wadium 10 zł;

10) Folwarki Wielkie – dz. nr 208 o pow.0,18 ha, w tym RIVa-0,18 ha - roczny czynsz dzierżawny wynosi  64,93 zł, co stanowi    równowartość pieniężną  100 kg pszenicy,

Wadium 10 zł;

11) Kaniuki – dz. nr 279 o pow.0,1980 ha, w tym RIVb-0,1818 ha, RV-0,0162 ha  - roczny czynsz dzierżawny    wynosi 64,93 zł, co stanowi  równowartość pieniężną  100 kg pszenicy,

Wadium 10 zł;

 

12) Kaniuki – dz. nr 176 o pow.0,1966 ha, w tym BrPsIV-0,1966 ha, z drewnianym budynkiem gospodarczym (stodoła) o pow. 101 m2 - w złym stanie technicznym - roczny czynsz dzierżawny wynosi brutto 162,33 zł, co stanowi równowartość pieniężną  brutto 250 kg pszenicy (23% VAT),

Wadium 20 zł;

         13) Kołpaki  – dz. nr 1100/4 o pow.0,0926 ha, w tym RV-0, 0926 ha - roczny czynsz dzierżawny wynosi 32,47 zł, co stanowi  równowartość  pieniężną  50 kg pszenicy,

Wadium 10 zł;

14 )Małynka – dz. nr 34 o pow.0,95 ha, w tym RIVa-0,61 ha, RV-0,13 ha, BrRV-0,21ha roczny czynsz dzierżawny wynosi 111,03 zł, co stanowi  równowartość pieniężną  171 kg pszenicy,

Wadium 12 zł;

15) Ochremowicze – dz. nr 316 o pow.0,19 ha, w tym RIVb-0,06 ha, RV-0,13 ha - roczny czynsz dzierżawny wynosi 64,93 zł, co stanowi równowartość pieniężną  100 kg pszenicy,

Wadium 10 zł;

16) Ochremowicze – dz. nr 321/1 o pow.0,1302 ha, w tym RIVa-0,1302 ha - roczny   czynsz dzierżawny wynosi 64,93 zł, co stanowi równowartość pieniężną  100 kg pszenicy,

Wadium 10 zł;

17) Olszanka – dz. nr 624 o pow.0,09 ha, w tym RVI-0,09 ha - roczny czynsz dzierżawny wynosi 32,47 zł, co stanowi równowartość pieniężną 50 kg pszenicy,

Wadium 10 zł;

18) Olszanka – dz. nr 625 o pow.0,09 ha, w tym RVI-0,09 ha - roczny czynsz dzierżawny wynosi 32,47 zł, co stanowi  równowartość pieniężną 50 kg pszenicy,

Wadium 10 zł;

19) Pasynki – dz. nr 458/1 o pow.0,1562 ha, w tym RIVb-0,0404 ha, RV-0,0249 ha, RVI-0,0909 ha - roczny   czynsz dzierżawny wynosi 64,93 zł, co stanowirównowartość pieniężną  100 kg pszenicy,

Wadium 10 zł;

20) Ryboły – dz. nr 289/1 o pow.0,16 ha , w tym RIVa-0,01 ha, RVI-0,15 ha - roczny   czynsz dzierżawny wynosi 64,93 zł, co stanowi równowartość pieniężną  100 kg pszenicy,

Wadium 10 zł;

21) Ryboły – dz. nr 420/1 o pow.0,13 ha, w tym RV-0,07 ha, RVI-0,06 ha - roczny   czynsz dzierżawny wynosi 32,47 zł, co stanowi równowartość pieniężną  50 kg pszenicy,

Wadium 10 zł;

22) Ryboły – dz. nr 424 o pow. 0,23 ha, w tym RIVa-0,11 ha, RV-0,06 ha, N-0,06 ha - roczny   czynsz dzierżawny wynosi 64,93 zł, co stanowi równowartość pieniężną  100 kg pszenicy,

Wadium 10 zł;

23) Ryboły – dz. nr 868 o pow.-0,12 ha, w tym  PsIV-0,09 ha, W-0,03 ha - roczny   czynsz dzierżawny    wynosi 32,47 zł, co stanowi  równowartość pieniężną  50 kg pszenicy,

Wadium 10 zł;

24) Ryboły – dz. nr 274 o pow.0,25 ha, w tym RV-0,10 ha, PsIV-0,15 ha - roczny   czynsz dzierżawny wynosi 64,93 zł, co stanowi  równowartość pieniężną  100 kg pszenicy,

Wadium 10 zł;

 

25) Ryboły – dz. nr 279 o pow.0,25 ha, w tym RIVa-0,09 ha, RV-0,15 ha, W-0,01 ha- roczny   czynsz dzierżawny wynosi 64,93 zł, co stanowi  równowartość pieniężną  100 kg pszenicy,

Wadium 10 zł;

26) Ryboły – dz. nr 281 o pow.0,25 ha, w tym RIVa-0,09 ha, RV-0,11ha, W-0,05 ha - roczny   czynsz dzierżawny wynosi 64,93 zł, co stanowi równowartość pieniężną  100 kg pszenicy,

Wadium 10 zł;

27) Ryboły – dz. nr 278 o pow.0,25 ha, w tym  RIVa-0,09 ha, RV-0,16 ha - roczny   czynsz dzierżawny wynosi 64,93 zł, co stanowi równowartość pieniężną  100 kg pszenicy,

Wadium 10 zł;

28) Ryboły – dz. nr 283 o pow.0,25 ha, w tym RIVa-0,10 ha, RV-0,05 ha, W-0,10 ha - roczny   czynsz dzierżawny wynosi 64,93 zł, co stanowi równowartość pieniężną  100 kg pszenicy,

Wadium 10 zł;

29) Ryboły – dz. nr 284 o pow.0,25 ha, w tym RIVa-0,10 ha, RV-0,12 ha,N-0,03 ha - roczny   czynsz dzierżawny wynosi 64,93 zł, co stanowi  równowartość pieniężną  100 kg pszenicy,

Wadium 10 zł;

30) Ryboły – dz. nr 845/2 o pow.0,17 ha, w tym ŁIV-0,01 ha, PsV-0,09 ha,LzV-0,07ha -  roczny   czynsz dzierżawny wynosi 64,93 zł, co stanowi równowartość pieniężną  100 kg pszenicy,

Wadium 10 zł;

31) Sieśki – dz. nr 112 o pow.0,10 ha , w tym RIVa -0,06 ha, RIVb-0,03 ha, SRIVb-0,01 ha - roczny   czynsz     dzierżawny wynosi 64,93 zł, co stanowi     równowartość pieniężną  100 kg pszenicy,

Wadium 10 zł;

32) Halickie – dz. nr 168/1 o pow.0,2761 ha, w tym RIVa-0,0257 ha, RIVb-0,1315 ha, ŁIV-0,0171 ha, BrRIVb-0,1018 ha - roczny   czynsz dzierżawny wynosi 64,93 zł, co stanowi  równowartość pieniężną  100 kg pszenicy,

Wadium 10 zł;

33) Kuriany – dz. nr 127/9 o pow.0,1194 ha, w tym RIIIb- 0,1194 ha - roczny   czynsz dzierżawny wynosi 32,47 zł, co stanowi  równowartość pieniężną  50 kg pszenicy,

Wadium 10 zł;

34) Kuriany – dz. nr 127/10 o pow.0,1193 ha, w tym RIIIb- 0,1193 ha - roczny   czynsz dzierżawny    wynosi 32,47 zł, co  stanowi równowartość pieniężną  50 kg pszenicy,

Wadium 10 zł.

  1. przeznaczonych pod uprawę warzyw:

1) Halickie – dz.nr 521/90 część o pow.0,0294 ha , w tym RIVa-0,0294 ha - roczny czynsz dzierżawny wynosi    netto 92,96 zł, brutto 114,34 zł ( 23%VAT).

Wadium 12 zł.

            O wysokości postąpienia zadecydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% wywoławczej wysokości czynszu, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

            Przetarg  odbędzie  się w dniu  28 lutego 2018 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej UM w Zabłudowie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w Podlasko- Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie na konto nr 52 8099 0004 0000 0101 2000 0340 dniu przetargu  i okazanie dowodu wpłaty komisji przetargowej do godz.10:30 (pok.215).

Wadium przepada na rzecz Gminy Zabłudów, jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie przystąpi w wyznaczonym terminie do podpisania umowy dzierżawy.

Wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, a oferentowi który wygrał przetarg  zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu.

 

Otrzymują:

  1. Sołtysi wsi na

terenie których położone są nieruchomości

  1. tablica ogłoszeń w UM
  2. Biuletyn Informacji Publicznej
  3. a/a.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bogusława Supruniuk

Data wytworzenia: 2018-01-25

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-01-29

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2018-01-29