Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Pawły

Termin ważności strony 2011-02-12
Zabłudów, dnia……

Zabłudów, dnia 08.06. 2010r.

RGG.72243-46 /10

W Y K A Z

Burmistrz Zabłudowa przeznacza do wydzierżawienia nieruchomości stanowiące własność Gminy Zabłudów , położone w obrębie

P A W Ł Y

- dz. nr 427/3 o pow.0,22 ha, w tym RV-0,22ha,

Czynsz podstawowy - równowartość 100 kg pszenicy tj.ok.47 zł.

Wykaz niniejszy podany został do publicznej wiadomości w dniach od 10.06.2010r. do dnia 01.07. 2010r. (21 dni).

Po w/w terminie 1 egz. wykazu należy zwrócić do tut. Urzędu z potwierdzeniem podania do publicznej wiadomości.

Po upływie terminu wywieszenia wykazu zorganizowany będzie przetarg nieograniczony ustny na ustalenie wysokości czynszu rocznego za dzierżawę w/w nieruchomości.

Otrzymują:

- Sołtys wsi Pawły

- tablica ogłoszeń przy UM w Zabłudowie

-Biuletyn Informacji Publicznej UM Zabłudów

- a/a.

sporządziła Bogusława Supruniuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bogusława Supruniuk

Wprowadzający: Bogusława Supruniuk

Data modyfikacji: 2011-02-12

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2010-06-11