Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Burmistrz Zabłudowa informuje o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabłudów.

Zabłudów dn. 25.09.2017 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Burmistrz Gminy Zabłudów, działając na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, 1405).

 

informuje
o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabłudów.

 

 

 

 

 

Załączniki :

Nr 1 – RDOŚ w Białymstoku

Nr 2 – PPWIS w Białymstoku

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Piktel

Data wytworzenia: 2017-09-25

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-09-25

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-09-25