Obwieszczenie RGiGG.6220.1.2017

o wydaniu decyzji i o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającej na „Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1489B na odcinku Pasynki - Zagruszany (gm. Zabłudów)”

Zabłudów, 9 maja 2017 r.

 RGiGG.6220.1.2017

 

 Obwieszczenie  Burmistrza Zabłudowa

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

 

podaję do publicznej wiadomości informację

 

że w dniu 9 maja 2017 r. wydano postanowienie o nadaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21 kwietnia 2017r. znak RGiGG.6220.1.2017 wydanej dla inwestycji polegającej na „Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1489B na odcinku Pasynki - Zagruszany (gm. Zabłudów)” - rygoru natychmiastowej wykonalności.

 

Inwestorem przedsięwzięcia jest: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, w dniach pracy urzędu: w godz. 7-15, w środę w godz. 8:30-16:30.

 

 

                                                                      

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Dąbrowski

Data wytworzenia: 2017-05-09

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-05-10

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-03-07