Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu uproszczonych planów urządzenia lasów

w dniach od 18.09.2019 r. do 15.11.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów do publicznego wglądu uproszczonych planów urządzania lasów obrębów ewidencyjnych: Ciełuszki, Ryboły, Rzepniki, Aleksicze, Dobrzyniówka, Folwarki Tylwickie, Kołpaki, Laszki, Małynka, Pasynki, Płoska, Protasy, Rafałówka i Sieśki.

Zabłudów, 17 września 2019 r.

RGiGG.5315.1.2019

Obwieszczenie

 

             Na podstawie art. 21 ust 4 i 5 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.), w związku z art. 49 i art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 2096)

 

podaję do publicznej wiadomości informację

 

o wyłożeniu w dniach od 18.09.2019 r. do 15.11.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów do publicznego wglądu uproszczonych planów urządzania lasów obrębów ewidencyjnych: Ciełuszki, Ryboły, Rzepniki, Aleksicze, Dobrzyniówka, Folwarki Tylwickie, Kołpaki, Laszki, Małynka, Pasynki, Płoska, Protasy, Rafałówka i Sieśki.

UPROSZCZONY PLAN URZĄDZENIA LASÓW BĘDZIE PODSTAWĄ NALICZENIA PODATKU LEŚNEGO.

 W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu planu, zainteresowani właściciele lasów mogą składać do Starosty Powiatu Białostockiego ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok zastrzeżenia i wnioski dotyczące wyżej wymienionych planów. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nie uznania zastrzeżeń lub wniosków.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 60 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 Z uproszczonymi planami można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 215, w dniach pracy urzędu w godz. 7:00-15:00, środy w godz.: 8:30-16:30.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Andrejczuk

Data wytworzenia: 2019-09-17

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Modyfikujący: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2019-10-11

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2008-11-21