Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

Obwieszczenie

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków inwentarskich do hodowli drobiu o łącznej obsadzie 11000 szt. indyków rzeźnych (264 DJP) oraz budowie dwóch naziemnych zbiorników na gaz propan-butan o łącznej pojemności 13400 l. przewidzianych do realizacji na działce o nr ew. gr. 194/9 położonej w obrębie wsi Kuriany gm. Zabłudów.

Data ogłoszenia: 16 marca 2009 r.

Treść ogłoszenia: Burmistrz Zabłudowa zawiadamia, że w dniu 16 marca 2009 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich do hodowli drobiu o łącznej obsadzie 11000 szt. indyków rzeźnych (264 DJP) oraz budowie dwóch naziemnych zbiorników na gaz propan-butan o łącznej pojemności 13400 l. przewidzianych do realizacji na działce o nr ew. gr. 194/9 położonej w obrębie wsi Kuriany gm. Zabłudów.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Pan Mirosław Smakosz

Od powyższej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Zabłudowa, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

 

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, w dniach pracy urzędu w godz. 7-15.

 

 

Burmistrz Zabłudowa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Chmielewska - Nowik

Wprowadzający: Ewa Chmielewska - Nowik

Data modyfikacji: 2009-03-23

Opublikował: Teresa Rudzik

Data publikacji: 2009-03-20