Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych


W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 roku przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r Nr 209 poz. 1243) w celu zapewnienia sprawnej obsługi osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do:

1. Załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej:

Zgodnie z nowym prawnym rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawę o języku migowym
i innych środkach komunikowania
się, osobą przybraną może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.
W sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej, skorzystanie z pomocy osoby przybranej nie jest możliwe ze względu na ochronę informacji niejawnych.

2.Kontaktu z Urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji,
w szczególności poprzez:

a) korzystanie z poczty elektronicznej — um@zabludow.pl;

b) korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej, umieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie http://um-zabludow.pbip.pl;

c) przesłanie pisma faksem na numer (85) 71-88-100 wew. 44.

d) drogą pocztową — Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów.

3. Skorzystanie z usług tłumacza języka migowego:

W celu skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie, prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby, co najmniej na 3 dni robocze ( z wyłączeniem sytuacji nagłych) przed tym zdarzeniem poprzez:

  • przesłanie zapytania, prośby o umówienie spotkania w Urzędzie na adres um@zabludodow.pl;
  • zgłoszenie telefonicznej prośby przy pomocy osoby przybranej dzwoniąc pod numer: (085) 71-88-100.

W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127,721
z późn.zm.)
usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi.

W celu ułatwienia i przyspieszenia załatwienia sprawy, prosimy o jej krótki opis przy dokonywaniu zgłoszenia. Zachęcamy również do załatwienia spraw drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Magdalena Ewa Kalinowska

Wprowadzający: Magdalena Ewa Kalinowska

Data modyfikacji: 2012-04-23

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2012-04-23