ODBIÓR ODPADÓW PROBLEMATYCZNYCH


Informuję, iż na nieruchomości w Kowalowcach nr 28 (za Centralą Nasienną pierwsza nieruchomość po lewej stronie) funkcjonuje Punkt Odbioru Odpadów Problematycznych. Do Punktu mieszkańcy Gminy Zabłudów mogą przekazać:

a) papier i tektura,

b) metale,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło, w tym szkło bezbarwne i kolorowe,

e) odpady zielone z pielęgnacji parków i ogrodów,

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

g) przeterminowane leki,

h) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.),

i) zużyte baterie i akumulatory,

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

k) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

l) odpady budowlano – remontowe,

m) zużyte opony.

Do Punktu nie są przyjmowane odpady powstałe w wyniku działalności gospodarczej.

Punkt jest czynny we wtorki w godzinach 10:00-16:00 i w soboty w godzinach 10:00-16:00

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Goralewska

Wprowadzający: Marta Goralewska

Data modyfikacji: 2013-09-20

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2013-09-20