INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Termin ważności strony 2014-07-28
INFORMACJA W SPRAWIE ODBIORU ODPADÓW
Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/162/2012 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabłudów obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemnik na gromadzenie odpadów zmieszanych oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym należy do obowiązku właściciela nieruchomości.
Odbiór odpadów zmieszanych oraz selektywnie gromadzonych odbywać się będzie 1 raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem.
W lipcu i sierpniu 2013 r. w przypadku braku pojemnika na odpady zmieszane odpady należy gromadzić w workach z tworzywa sztucznego, które zostaną odebrane przez firmę MOP Jarosław Tarachoń obsługującą Gminę Zabłudów w zakresie zbiórki odpadów.
Worki w dniu odbioru należy wystawić przed posesję lub osobiście wydać je wykonawcy usługi.
Pojemniki z odpadami zmieszanymi w dniu odbioru należy udostępnić na terenie nieruchomości.INFORMACJA W SPRAWIE WORKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW STAŁYCH
Właściciele nieruchomości, którzy zdeklarowali selektywną zbiórkę odpadów, a do chwili obecnej nie otrzymali worków przeznaczonych do tego celu, zostaną w nie zaopatrzeni do dnia 14.07.2013 r.
Do tego czasu prosimy o gromadzenie selektywnych frakcji w worki nieoznakowane, które zgodnie z harmonogramem w konkretnym dniu zostaną również odebrane.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Goralewska

Wprowadzający: Marta Goralewska

Data modyfikacji: 2014-07-28

Opublikował: Justyna Ostaszewska

Data publikacji: 2013-07-02