SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ

skład komisji konkursowej w konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Zabłudowie

ZARZĄDZENIE NR VII/257/2016

BURMISTRZA ZABŁUDOWA

z dnia 5 lipca 2016 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

 

Na podstawie art. 36a ust. 6 w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) oraz §2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

 

§1. Powołuje się komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłudowie w składzie:

1)      Monika Hankowska                                  - przedstawiciel organu prowadzącego,

2)      Wiesław Dąbrowski                                  - przedstawiciel organu prowadzącego,

3)      Jolanta Iwaniuk                                       - przedstawiciel organu prowadzącego,

4)      Jolanta Wróblewska-Chorzewska              - przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty,

5)      Dorota Zimnoch                                      - przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty,

6)      Helena Tomaszewska                              - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,

7)      Marta Biernacka                                      - przedstawiciel Rady Rodziców,

8)      Bogdan Mieczysław Rutkowski                  - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego,

9)      Jadwiga Piotrowska                                 - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,

 

 

§2. Wyznacza się Monikę Hankowską na Przewodniczącą komisji konkursowej.

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

             

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Hankowska

Data wytworzenia: 2016-07-08

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2016-07-13

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-07-13