Wyniki naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Planowania i Finansów

Or. 2110.5.2017

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Burmistrz Zabłudowa informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów

 

Podinspektora w Referacie Planowania i Finansów w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie

wybrana został Pani Monika Sielwończuk zam. Zabłudów.

 

Uzasadnienie:

Wybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne przedstawione w ogłoszeniu o naborze. Pani Monika Sielwończuk ukończyła studia podyplomowe z zakresu administracji, jak również posiada doświadczenie zawodowe przydatne w wykonywaniu pracy na w/w stanowisku. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się dużą znajomością zagadnień z zakresu podanego w ogłoszeniu o naborze. Komisja Rekrutacyjna na podstawie analizy posiadanego wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej postanowiła wybrać kandydaturę Pani Moniki Sielwończuk
na stanowisko Podinspektora w Referacie Planowania i Finansów w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie.

 

Niniejsza informacja zgodnie z § 9 „Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze” stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr Or. 0152/38/10 Burmistrza Zabłudowa z dnia 18 listopada 2010 r. podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie (bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie przez okres 3 miesięcy od daty upowszechnienia.

 

Burmistrz Zabłudowa
/-/ Adam Tomanek
 
Zabłudów, 21 listopada 2017 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Halicka

Data wytworzenia: 2017-11-21

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-11-21

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-11-21