WYNIK NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

. Stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Centrum Usług Wspólnych Wymiar czasu pracy – 1/2 etatu

Or. 2110.1.2017

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Burmistrz Zabłudowa informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie
ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów

 

Podinspektora w Referacie Centrum Usług Wspólnych w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie

wybrana została Pani Joanna Dorota Dudzińska zam. Zabłudów.

 

Uzasadnienie:

Wybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne przedstawione w ogłoszeniu o naborze. Pani Joanna Dorota Dudzińska posiada wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie finansów i rachunkowości, jak również doświadczenie zawodowe przydatne  w wykonywaniu pracy na w/w stanowisku. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się dużą znajomością zagadnień z zakresu podanego w ogłoszeniu o naborze. Komisja Rekrutacyjna na podstawie analizy posiadanego wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej postanowiła wybrać kandydaturę Pani Joanny Doroty Dudzińskiej na stanowisko Podinspektora w Referacie Centrum Usług Wspólnych w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie.

 

Niniejsza informacja zgodnie z § 9 „Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze” stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr Or. 0152/38/10 Burmistrza Zabłudowa
z dnia 18 listopada 2010 r. podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie przez okres 3 miesięcy od daty upowszechnienia.

 

Burmistrz Zabłudowa

/-/ Adam Tomanek

 

Zabłudów, 20 stycznia 2017 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Sawicka

Data wytworzenia: 2017-01-20

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-01-20

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-01-02