Wynik naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej

Or. 2110.3.2017

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Burmistrz Zabłudowa informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów

 

Podinspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie

wybrany został Pan Przemysław Jaszczuk zam. Białystok.

 

Uzasadnienie:

Wybrany kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne przedstawione w ogłoszeniu o naborze. Pan Przemysław Jaszczuk posiada wykształcenie średnie techniczne, jak również doświadczenie zawodowe przydatne w wykonywaniu pracy na w/w stanowisku. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się dużą znajomością zagadnień z zakresu podanego w ogłoszeniu o naborze. Komisja Rekrutacyjna na podstawie analizy posiadanego wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej postanowiła wybrać kandydaturę Pana Przemysława Jaszczuka na stanowisko Podinspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie.

 

Niniejsza informacja zgodnie z § 9 „Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze” stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr Or. 0152/38/10 Burmistrza Zabłudowa z dnia 18 listopada 2010 r. podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie (bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl) oraz
na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie przez okres 3 miesięcy od daty upowszechnienia.

 

Burmistrz Zabłudowa

/-/ Adam Tomanek

 

Zabłudów, 4 maja 2017 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Halicka

Data wytworzenia: 2017-05-04

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-05-04

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-04-06