komunikat o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu biurowego

Termin ważności strony 2013-12-31
Untitled

Zabłudów, dnia lipca 2013 roku

RGiGG. 2601.2.2013

KOMUNIKAT

Postępowanie dotyczy zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000,00 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8, ustawy
z dn. 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 j.t.).

W dniu 26 lipca 2013 roku przyprowadzono otwarcie ofert dla zamówienia Burmistrza Zabłudowa znak: RGiGG. 2601.2.2013 na wykonanie usługi jaką jest dostawa sprzętu biurowego w postaci:

1) fotel mefisto, materiał welur, kolor granatowy, 2 lata gwarancji - 4szt,

2) drabinka aluminiowa, trzy stopniowa z podestem, 2 lata gwarancji - 1 szt.

W terminie składania ofert, tj. do dnia 26 lipca 2013r., do godz. 1000 do udziału
w postępowaniu przystąpili następujący wykonawcy:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto podana w ofercie ofercie (zł)

1.

Tronus Polska

ul. Ordona 2 A

01-237 Warszawa

2045,49

2.

CEZAS sp. z o.o.

Aleja Solidarności 15

15 - 751 Białystok

1 578,09

3.

Artykuły biurowe, Grafix. K. Olszewska - Piotrowska, M. Tyrała, Sp. Jawna

ul. I Armii Wojska Polskiego 2A, 15 - 103 Białystok

1 395,77

:

Wszystkie oferty spełniają wymagania i warunki określone w zaproszeniu wobec czego zostały rozpatrzone.

Nie przeprowadzono dodatkowych negocjacji z wykonawcami.

Najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawił wykonawca Artykuły biurowe Grafix,
K. Olszewska - Piotrowska, M. Tyrała Sp. Jawna, ul. I Armii Wojska Polskiego 2 A,
15 - 103 Białystok, którego zaproszono do podpisania umowy.

Dziękuję za złożenie oferty w przedmiotowym zadaniu i zapraszam do udziału
w kolejnych zamówieniach realizowanych przez Urząd Miejski w Zabłudowie.

A/a.

Sprawę prowadzi: Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Zabłudowie pok. 214, tel. (0-85) 71-88-100, w.27. Sporządziła Agnieszka Romanowska.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Romanowska

Wprowadzający: Agnieszka Romanowska

Data modyfikacji: 2013-08-14

Opublikował: Justyna Ostaszewska

Data publikacji: 2013-07-30