Dotacja na przygotowanie programu rewitalizacji

Koszt całkowity projektu równy wynosi – 34 570,00 PLN Wartość przyznanej kwoty dofinansowania wynosi – 31 113,00 PLN Wkład własny Gminy Zabłudów to kwota – 3 457,00 PLN

Gmina Zabłudów otrzymała dofinansowanie w ramach Konkursu dotacji w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji dla gmin z województwa podlaskiego ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podlaskiego i Ministerstwo Rozwoju. Projekt nr WND-POPT.052.3.31.2016 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Gmina Zabłudów jest jedną z 43 gmin w województwie podlaskim, które otrzymały dotację na realizację wyżej wymienionego zadania. Zakwalifikowaliśmy się na 27 miejscu spośród 43 gmin pod względem przyznanych punktów wśród wnioskodawców, którym przyznano grant.

Koszt całkowity projektu równy wynosi – 34 570,00 PLN
Wartość przyznanej kwoty dofinansowania wynosi – 31 113,00 PLN
Wkład własny Gminy Zabłudów to kwota – 3 457,00 PLN

Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

Projekt ma na celu wskazanie obszaru zdegradowanego gminy Zabłudów oraz wyznaczenie na terenie gminy potrzeb w zakresie rewitalizacji i wyznaczenia obszarów w których rewitalizacja będzie przeprowadzona. Dzięki wdrożeniu programu rewitalizacji zwiększy się atrakcyjność oraz funkcjonalność Gminy, a także wpłynie on znacząco na jej rozwój.

Przygotowany przez gminę projekt będzie dokumentem stanowiącym podstawę do ubiegania się o wsparcie na działania rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

BURMISTRZ ZABŁUDOWA
/-/Adam Tomanek

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Julita Joanna Wiewiórka

Data wytworzenia: 2017-01-17

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Modyfikujący: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-02-01

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-02-01