Koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Olszanka i Sieśki

Tytuł Konsultacje społeczne

Burmistrz Zabłudowa zaprasza mieszkańców gminy oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .

Głównym celem konsultacji jest opracowanie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Olszanka i Sieśki w gminie Zabłudów z funkcją obsługi komunikacji i turystyki.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 20 kwietnia 2018 r.

Termin zakończenia konsultacji: 29 czerwca 2018 r.

 

Propozycje, opinie i uwagi można wnosić w następujący sposób:

  1. W formie elektronicznej, za pomocą narzędzia GIS Podlasia;
  2. Za pomocą aplikacji LUPE, po pobraniu aplikacji można otrzymywać informacje w ramach konsultacji oraz wysyłać informacje zwrotne;
  3. Pocztą elektroniczną, adres e-mail: konsultacje@zabludow.pl;
  4. W formie udziału w spotkaniach konsultacyjnych:
  • w dniu 3 czerwca od godz. 12.30, spotkanie otwarte w Parku Zabłudowskim
  • w dniu 12 czerwca od godz. 11:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

 

Bieżące informacje o konsultacjach są dostępne na stronie internetowej www….

lub u koordynatora projektu  – p. Jerzy Grabowski, tel. 85 7188 100 w.40

 

Interaktywne narzędzie do konsultacji społecznych znajduję się na stronie Geoportal GIS Podlasia:  geoportal.wrotapodlasia.pl -> zakładka Planowanie przestrzenne ->Konsultacje społeczne -> Gmina Zabłudów

http://geoportal.wrotapodlasia.pl/?temat=opcja6

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Dąbrowski

Data wytworzenia: 2018-04-19

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-05-29

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2018-04-19