Obwieszczenie Burmistrza Zabłudowa o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji na terenie Gminy Zabłudów

TERMINY SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH: Miejski Ośrodek Animacji w Zabłudowie 3 stycznia 2017r godz. 17.00 - Wiejski Dom Kultury w Rybołach 4 stycznia 2017r godz. 17.00 - Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce 9 stycznia 2017r godz. 17.00 - Świetlica wiejska w Kurianach 10 stycznia 2017r godz. 17.30

Obwieszczenie
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego
na terenie Gminy Zabłudów oraz wyznaczenia obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Zabłudów

 

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) postanawiam przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Zabłudów oraz wyznaczenia obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Zabłudów.

Konsultacje odbędą się w okresie od 2 grudnia 2016 roku do 10 stycznia 2017 roku. Konsultacje wydłuzono do dnia 23 stycznia 2017r

Konsultacje odbędą się w formie:

 • zbierania uwag do propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Zabłudów,
 • w postaci papierowej i/ lub elektronicznej na adres mailowy: rewitalizacja@zabludow.pl
 •  zbierania uwag ustnych w ramach spotkań konsultacyjnych.

W związku z koniecznością zdiagnozowania problemów występujących na terenie Gminy Zabłudów oraz chęcią poznania Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji problemowych przestrzeni miejskich oraz oczekiwanych działań mających na celu ich ożywienie społeczno-gospodarcze serdecznie zapraszam mieszkańców naszej Gminy do udziału w konsultacjach społecznych, w tym do wypełnienia załączonej poniżej ankiety lub formularza zgłaszania uwag.

 

Wypełniony formularz lub ankietę można dostarczyć do Urzędu Gminy w sposób następujący:

 1. Drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@zablidow.pl
 2. Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Zabłudowie, 16-060 Zabłudów,
  ul. Rynek 8 z dopiskiem „REWITALIZACJA GMINY”;
 3. Osobiście do Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, Referat 16-060 Zabłudów, ul. Rynek 8
  - do sekretariatu (I-sze piętro); w godzinach pracy Urzędu.

Wszelki uwagi będzie można zgłaszać w podanym wyżej terminie.

 

TERMINY SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH

 • Miejski Ośrodek Animacji w Zabłudowie
  3 stycznia 2017r
  godz. 17.00
  -
 • Wiejski Dom Kultury w Rybołach
  4 stycznia 2017r
  godz. 17.00
  -
 • Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce
  9 stycznia 2017r
  godz. 17.00
  -
 • Świetlica wiejska w Kurianach
  10 stycznia 2017r
  godz. 17.30
      

 Adres do ankiety w formie elektronicznej

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCciB-7lezGvMloPEcKATr976xQ-PmQNH0PEvZkonQ6DBwbw/viewform

Załącznik : mapa Gminy z wyznaczonymi obszarami

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Julita Joanna Wiewiórka

Data wytworzenia: 2016-11-25

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-02-01

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-11-25