Komunikat z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie wydzielenia miejscowości Białostoczek

Untitled

Komunikat

z przeprowadzonych konsultacji społecznych

w sprawie wydzielenia miejscowości Białostoczek z sołectwa Halickie

i utworzenie odrębnego sołectwa

Konsultacje przeprowadzone zostały na podstawie Uchwały nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 kwietnia 2015 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Zabłudowa nr II/55/2015 z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie konsultacji w sprawie wydzielenia miejscowości Białostoczek
z sołectwa Halickie i utworzenia odrębnego sołectwa Białostoczek.

Konsultacje przeprowadzono w celu:

 • zebrania opinii mieszkańców sołectwa Halickie w sprawie wyłączenia miejscowości Białostoczek i utworzenia nowego sołectwa. Konsultacje trwały w okresie 18 maja 2015r
  do 31 maja 2015r. w formie indywidualnego zbierania podpisów na listach konsultacyjnych,

 • zebrania uwag i oraz wniosków do projektu granic sołectwa Białostoczek i projektu Statutu Sołectwa Białostoczek. Konsultacje w formie wyłożenia do wglądy w/w dokumentów przeprowadzono w dniach od 18 maja 2015r do 18 czerwca 2015r.

Rezultat konsultacji:

 1. Uprawnionych do udziału było 290 mieszkańców Białostoczka i Halickich.

 2. Udział wzięło 75 mieszkańców ujętych w Spisie wyborców.

 3. Głosów ważnych oddano 69.

 4. Głosów nieważnych oddano 6.

 5. Za wydzieleniem miejscowości Białostoczek z sołectwa Halickie i utworzeniem odrębnego sołectwa Białostoczek głos oddało 69 mieszkańców.

 6. Przeciwko wydzieleniu miejscowość Białostoczek z sołectwa Halickie i utworzeniu odrębnego sołectwa Białostoczek głos oddało 0 mieszkańców.

 7. Nie zgłoszono żadnych uwag/wniosków do projektu „Statutu Sołectwa Białostoczek”
  i projektu granic miejscowości Białostoczek.

BURMISTRZ

Adam Tomanek

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Wprowadzający: Urząd Miejski

Data modyfikacji: 2015-06-29

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2015-06-29