Informacje ogólne

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie
ul. Mickiewicza 13
16-060 Zabłudów
tel. (0-85) 7188-009

Czynna jest:
Poniedziałek - piątek - 8.00 - 16.00
Sobota - 8.00 - 14.00

PRACOWNICY

Dyrektor - Janina Turecka
Pracownik - Danuta Kalinowska


REGULAMIN CZYTELNIKA

1. Prawo do bezpłatnego korzystania z Biblioteki mają wszyscy czytelnicy.
2. Czytelnik pełnoletni powinien przy zapisie:
a) okazać dowód osobisty stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania,
b) złożyć na karcie zapisu zobowiązanie przestrzegania regulaminu Biblioteki,
c) za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni, przedkładając do wglądu dowód osobisty.
3. Czytelnik zobowiązany jest informować pracownika Biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania lub szkoły.
4. Dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
5. Wypożyczyć można jednocześnie 4 książki.
6. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. Lektury wypożycza się na okres 2 tygodni.
7. Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza, któremu zwraca również wypożyczone książki.
8. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
9. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w pkt. 6, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
10. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki wypożyczone przez innych czytelników.
11. Czytelnikom, którzy nie zwracają wypożyczonych książek w terminie określonym w regulaminie, ogranicza się liczbę wypożyczonych książek do 2 egzemplarzy.
12. Przy wypożyczaniu dzieł wielotomowych można wypożyczyć jednocześnie połowę tomów stanowiących całość dzieła.
13. Szczególnie cenne pod względem treści książki wypożyczane są na rewers.
14. Na prośbę czytelnika Biblioteka sprowadza książki z innych bibliotek w kraju w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
15. Czytelnik zamawiający tą drogą książki, ponosi koszty przesyłki pocztowej.
16. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, uczy korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych.
17. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
18. Czytelnik może za zgodą kierownika Biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej książki - inną, nie mniejszej wartości, przydatną bibliotece pod względem treści.
19. Jeśli czytelnik odmawia zwrotu książek, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
20. Z Biblioteki nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe oraz odbiegające swoim zachowaniem i czystością od ogólnie przyjętych norm. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać ze zbiorów bibliotecznych.
21. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi wniosków, która znajduje się u dyżurnego bibliotekarza.
22. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.
Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik Biblioteki. Od decyzji tej czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do organizatora Biblioteki.


JEDNOSTKI TERENOWE BIBLIOTEKI - FILIE

1. Filia Biblioteczna w Dojlidach Górnych
ul. Białostocka 48
15-572 Białystok

Czynna jest:
Poniedziałek - środa - czwartek - 9.00 - 17.00
Wtorek - 8.00 - 16.00
Piątek - 8.00 - 16.00

Pracownik - Joanna Majdaniuk

2. Filia Biblioteczna w Rafałówce
16-060 Zabłudów
tel. (0-85) 7177-133

Czynnna jest:
Poniedziałek - nieczynna
Wtorek - 11.00 - 18.00
Środa - 8.00 - 15.00
Czwartek - 11.00 - 19.00
Piątek - 8.00 - 15.00

Pracownik - Irena Piłaszewicz

3. Filia Biblioteczna w Rybołach
16-060 Zabłudów
tel. (0-85) 7178-733

Czynna jest:
Poniedziałek - 13.00 - 19.00
Środa - 13.00 - 18.30
Piątek - 9.30 - 18.30

Pracownik - Elżbieta Bonifatiuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Węcławska

Wprowadzający: Małgorzata Węcławska

Data modyfikacji: 2004-07-27

Opublikował: Małgorzata Węcławska

Data publikacji: 2004-07-27