Koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Zabłudowie - na rok 2004

KOSZTY FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIEJSKIEGO I REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Zabłudowie

Wyszczególnienie

Urząd Miejski

Referat Gospodarki Komunalnej

2003r.

(wykonanie)

2004r.

(plan)

2003r.

(wykonanie)

2004r.

(plan)

Wynagrodzenie osobowe pracowników

937.058

995.612

243.004

294.370

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

66.286

69.369

20.192

21.300

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS)

202.383

216.693

59.543

68.050

Pozostałe wydatki bieżące

405.823

540.795

637.913

821.345

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

12.210

--

239.227

--

Razem:

1623.760

1822.469

1.199.879

1.205.065

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Jolanta Iwaniuk

Wprowadzający: Jolanta Iwaniuk

Data modyfikacji: 2007-07-18

Opublikował: Małgorzata Węcławska

Data publikacji: 2004-12-21