Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej

Usługa umożliwia dokonanie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa z działki stanowiącej własność/współwłasność osoby fizycznej/osób fizycznych, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą.

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8.

 

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

 

Godziny pracy: poniedziałek - piątek od 700 do 1500.

 

Tel. centrala: (0-85) 7188-100, 7188-122, 7188-189 wew. 39 pokój Nr 215.

 

Wymagane dokumenty:

 •  

  Wniosek ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na dokonanie wycinki drzew lub krzewów ze wskazaniem terenu, na którym usytuowane są drzewa lub krzewy.

 •  

  Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

 

Gdzie odebrać formularze:

 

Druk wniosku o zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów (w pokoju Nr 215) lub pobrać ze strony BIP.

 

Termin załatwienia:

 •  

  1 do 2 miesięcy,

 •  

  sprawy szczególnie skomplikowane powyżej 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

 

Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Zabłudowa.

 

Odwołanie składa się w sekretariacie tut. Urzędu pokój Nr 106.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Andrejczuk

Data wytworzenia: 2017-08-29

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-08-01

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-08-29