Obowiązek świadczeń na rzecz obrony

Decyzja o nałożeniu obowiązku świadczeń na rzecz obrony

DECYZJA O NAŁOŻENIU OBOWIĄZKU ŚWIADCZEŃ NA RZECZ OBRONY

DECYZJA O NAŁOŻENIU OBOWIĄZKU ŚWIADCZEŃ NA RZECZ OBRONY

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8.

Referat Organizacyjny; stanowisko ds. działalności gospodarczej i obrony cywilnej.

Godziny pracy: poniedziałek - piątek od 700 do 1500.

Tel. centrala: (0-85) 7188-100, 7188-122, 7188-189 wew. 35 pokój Nr 204.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek właściwego organu o nałożeniu obowiązku świadczeń osobistych lub rzeczowych.

Miejsce odbioru:

Pokój Nr 204

Opłaty:

Wolne od opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie składa się do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3 za pośrednictwem Burmistrza Zabłudowa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się w sekretariacie tut. Urzędu.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416).

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2307).

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. z 2004 r. Nr 203, poz. 2081).

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie świadczeń na rzecz obrony (Dz. U. Nr 18, poz. 168).

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Dudziński

Wprowadzający: Jerzy Dudziński

Data modyfikacji: 2006-02-27

Opublikował: Małgorzata Węcławska

Data publikacji: 2005-01-21