Decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Decyzja

DECYZJA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8.

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

Godziny pracy: poniedziałek - piątek od 700 do 1500.

Tel. centrala: (0-85) 7188-100, 7188-122, 7188-189 wew. 39 pokój Nr 215.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności napisane przez użytkownika wieczystego,

 • akt notarialny dotyczący ustanowienia prawa użytkowania wieczystego,

 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest następcą prawym użytkownika wieczystego (postanowienie o stwierdzeniu spadku),

 • wyciąg z księgi wieczystej,

 • wypis z rejestru gruntów,

 • porozumienie w sprawie udziału w kosztach ustalenia opłaty za przekształcenie.

Opłaty:

 • podanie o przekształcenie nie podlega opłacie skarbowej,

 • osoba na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu przekształcenia, ustalone na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Termin załatwienia sprawy (wydania decyzji):

 • 2 miesięce.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3 w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Zabłudowa.

Inne wskazówki, uwagi:

Podanie powinno zawierać informacje:

 • imię i nazwisko użytkownika wieczystego,

 • imiona rodziców, numer PESEL,

 • numer, powierzchnię i położenie działki.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (tekst jednolity: Dz. U. Nr 175, poz. 1459).

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603).

Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności występować można do dnia 31 grudnia 2012 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bogusława Supruniuk

Wprowadzający: Bogusława Supruniuk

Data modyfikacji: 2005-11-15

Opublikował: Małgorzata Węcławska

Data publikacji: 2005-11-15