Historia zmian strony "Przetarg na termomodernizację świetlic wiejskich w Rzepnikach, Koźlikach i Kaniukach w gm. Zabłudów, w formule "zaprojektuj i wybuduj"."

 1. Tytuł: Przetarg na termomodernizację świetlic wiejskich w Rzepnikach, Koźlikach i Kaniukach w gm. Zabłudów, w formule "zaprojektuj i wybuduj".

  Obowiązywała od 2020-02-18 10:42:44 do teraz

  Zmianę wprowadził: Joanna Jakoniuk

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "odpowiedzi na pytania do przedmiotu zamówienia-1.pdf". Usunięcie załącznika "Odpowiedzi na pytania do przedmiotu zamówienia ".

 2. Tytuł: Przetarg na termomodernizację świetlic wiejskich w Rzepnikach, Koźlikach i Kaniukach w gm. Zabłudów, w formule "zaprojektuj i wybuduj".

  Obowiązywała od 2020-02-18 10:41:16 do 2020-02-18 10:42:44

  Zmianę wprowadził: Joanna Jakoniuk

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Ogłoszenie nr 540029030 z dnia 18.02.2020-1.pdf". Zmiana nazwy pliku z "Ogłoszenie nr 540029030 z dnia 18.02.2020-1.pdf" na "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540029030 z dnia 18.02.2020-1.pdf". Dodanie pliku "odpowiedzi na pytania do przedmiotu zamówienia-1.pdf". Zmiana nazwy pliku z "odpowiedzi na pytania do przedmiotu zamówienia-1.pdf" na "Odpowiedzi na pytania do przedmiotu zamówienia".

 3. Tytuł: Przetarg na termomodernizację świetlic wiejskich w Rzepnikach, Koźlikach i Kaniukach w gm. Zabłudów, w formule "zaprojektuj i wybuduj".

  Obowiązywała od 2020-02-12 08:57:02 do 2020-02-18 10:41:16

  Zmianę wprowadził: Joanna Jakoniuk

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.

 4. Tytuł: Przetarg na termomodernizację świetlic wiejskich w Rzepnikach, Koźlikach i Kaniukach w gm. Zabłudów, w formule "zaprojektuj i wybuduj".

  Obowiązywała od 2020-02-11 18:32:01 do 2020-02-12 08:57:02

  Zmianę wprowadził: Joanna Jakoniuk

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Uzupełnienie SIWZ oraz zmiana ogłoszenia z dnia 11.02.2020.odt". Dodanie pliku "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.02.2020.pdf". Dodanie pliku "Przedmiar robót Rzepniki.pdf". Dodanie pliku "Przedmiar robót Kaniuki.pdf". Dodanie pliku "Przedmiar robót Koźliki.pdf".

 5. Tytuł: Przetarg na termomodernizację świetlic wiejskich w Rzepnikach, Koźlikach i Kaniukach w gm. Zabłudów, w formule "zaprojektuj i wybuduj".

  Obowiązywała od 2020-02-05 16:39:28 do 2020-02-11 18:32:01

  Zmianę wprowadził: Joanna Jakoniuk

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.

 6. Tytuł: Przetarg na termomodernizację świetlic wiejskich w Rzepnikach, Koźlikach i Kaniukach w gm. Zabłudów, w formule "zaprojektuj i wybuduj".

  Obowiązywała od 2020-02-05 16:38:15 do 2020-02-05 16:39:28

  Zmianę wprowadził: Joanna Jakoniuk

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Załącznik nr 7D- Audyt Rzepniki.pdf". Dodanie pliku "Załącznik nr 7F- Audyt Kaniuki.pdf". Dodanie pliku "Załącznik nr 7E- Audyt Koźliki.pdf". Dodanie pliku "Załącznik nr 7C- program funkcjonalno - uytkowy Kaniuki.pdf". Dodanie pliku "Załącznik nr 7B- program funkcjonalno - uytkowy Koźliki.pdf". Dodanie pliku "Załącznik nr 7A- program funkcjonalno - uytkowy Rzepniki.pdf". Zmiana nazwy pliku z "Załącznik nr 7A- program funkcjonalno - uytkowy Rzepniki.pdf" na "Załącznik nr 7A do SIWZ ". Zmiana nazwy pliku z "Załącznik nr 7B- program funkcjonalno - uytkowy Koźliki.pdf" na "Załącznik nr 7B do SIWZ ". Zmiana nazwy pliku z "Załącznik nr 7C- program funkcjonalno - uytkowy Kaniuki.pdf" na "Załącznik nr 7C do SIWZ ". Zmiana nazwy pliku z "Załącznik nr 7D- Audyt Rzepniki.pdf" na "Załącznik nr 7D do SIWZ ". Zmiana nazwy pliku z "Załącznik nr 7E- Audyt Koźliki.pdf" na "Załącznik nr 7E-do SIWZ f". Zmiana nazwy pliku z "Załącznik nr 7E-do SIWZ f" na "Załącznik nr 7E-do SIWZ ". Zmiana nazwy pliku z "Załącznik nr 7F- Audyt Kaniuki.pdf" na "Załącznik nr 7F do SIWZ ". Dodanie pliku "Ogłoszenie nr 509588.pdf". Dodanie pliku "SIWZ Termomodernizacja świetlic wiejskich w Rzepnikach, Koźlikach, Kaniukach w gm. Zabłudów w formule zaprojektuj i wybuduj.docx". Zmiana nazwy pliku z "SIWZ Termomodernizacja świetlic wiejskich w Rzepnikach, Koźlikach, Kaniukach w gm. Zabłudów w formule zaprojektuj i wybuduj.docx" na "SIWZ - 5 luty 2020". Zmiana nazwy pliku z "Ogłoszenie nr 509588.pdf" na "Ogłoszenie nr 509588 z dnia 5 lutego 2020r".