Historia zmian strony "Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w Zabłudowie"

  1. Tytuł: Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w Zabłudowie

    Obowiązywała od 2019-08-22 14:39:31 do teraz

    Zmianę wprowadził: Joanna Jakoniuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "ogłoszenie o przetargu ograniczonym - Zabłudow.doc". Zmiana nazwy pliku z "ogłoszenie o przetargu ograniczonym - Zabłudow.doc" na "Ogłoszenie o przetargu ograniczonym - Zabłudow".