Historia zmian strony "Przetarg na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.640.000 zł"

 1. Tytuł: Przetarg na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.640.000 zł

  Obowiązywała od 2019-09-03 15:02:18 do teraz

  Zmianę wprowadził: Joanna Jakoniuk

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf". Zmiana nazwy pliku z "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf" na "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - z dnia 3.09.2019r".

 2. Tytuł: Przetarg na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.640.000 zł

  Obowiązywała od 2019-08-14 13:41:13 do 2019-09-03 15:02:18

  Zmianę wprowadził: Joanna Jakoniuk

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "informacja z otwarcia ofert.pdf". Zmiana nazwy pliku z "informacja z otwarcia ofert.pdf" na "Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.08.2019r".

 3. Tytuł: Przetarg na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.640.000 zł

  Obowiązywała od 2019-08-09 15:15:43 do 2019-08-14 13:41:13

  Zmianę wprowadził: Joanna Jakoniuk

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "wyjaśnienia do SIWZ.pdf". Zmiana nazwy pliku z "wyjaśnienia do SIWZ.pdf" na "Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 9 sierpnia 2019r".

 4. Tytuł: Przetarg na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.640.000 zł

  Obowiązywała od 2019-07-26 18:46:31 do 2019-08-09 15:15:43

  Zmianę wprowadził: Joanna Jakoniuk

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "SIWZ.docx". Dodanie pliku "ogłoszenie o zamówieniu.pdf". Dodanie pliku "Rb-PDP za 2016.pdf". Dodanie pliku "Rb-ST za 2016.xls". Dodanie pliku "Rb-N za 2016.pdf". Dodanie pliku "Rb-Z za 2016.pdf". Dodanie pliku "Rb-NDS za 2016.pdf". Dodanie pliku "Rb-27S za 2016.pdf". Dodanie pliku "Rb-28S za 2016.pdf". Dodanie pliku "Rb-ST za 2017.pdf". Dodanie pliku "Rb-PDP za 2017.pdf". Dodanie pliku "Rb-NDS za 2017.pdf". Dodanie pliku "Rb-Z za 2017.pdf". Dodanie pliku "Rb-N za 2017.pdf". Dodanie pliku "Rb-27S za 2017.pdf". Dodanie pliku "Rb-28S za 2017.pdf". Dodanie pliku "Rb-Z za IV kw.2018.pdf". Dodanie pliku "Rb-ST za IV kw.2018.pdf". Dodanie pliku "Rb-NDS za IV kw.2018.pdf". Dodanie pliku "Rb-N za IV kw.2018.pdf". Dodanie pliku "Rb-27S za IV kw.2018.pdf". Dodanie pliku "Rb-28S za IV kw.2018.pdf". Dodanie pliku "Rb-Z za II kw.2019.pdf". Dodanie pliku "Rb-NDS za II kw.2019.pdf". Dodanie pliku "Rb-N za II kw.2019.pdf". Dodanie pliku "Rb-27S za II kw.2019.pdf". Dodanie pliku "Rb-28S za II kw.2019.pdf". Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 98 z 03.07.2019.docx". Dodanie pliku "Zarządzenie Nr VIII.60.2019 w sprawie informacji o stanie mienia za 2018 r..doc". Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 382 w sprawie informacji o stanie mienia za 2016 r..doc". Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 499 w sprawie informacji o stanie mienia za 2017 r..doc". Dodanie pliku "Zarządzenie Nr VII .381.2017 sprawozdania z wyk. budżetu za 2016 r..doc". Dodanie pliku "Zarządzenie Nr VII .498.2017 sprawozdania z wyk. budżetu za 2017 r..doc". Dodanie pliku "Zarządzenie Nr VIII .61.2019 sprawozdania z wyk. budżetu za 2018 r..doc". Dodanie pliku "opinie RIO do sprzwozdań 2016-2017.pdf". Dodanie pliku "Opinie RIO do budżetu 2016-2018.pdf". Dodanie pliku "opinia do budżetu na 2019 r i w sprawie sprawozdania za 2018 r..pdf". Dodanie pliku "budżet 2017.zip", "wpf.zip". Zmiana nazwy pliku z "wpf.zip" na "wpf na 2017 rok". Dodanie pliku "275.pdf", "wpf 2018.zip". Zmiana nazwy pliku z "275.pdf" na "budżet na 2018 rok". Dodanie pliku "inne do przetargu.pdf". Zmiana nazwy pliku z "inne do przetargu.pdf" na "wykaz instytucji w których korzysta gmina z kredytów i pożyczek, wykaz jednostek organizacyjnych, oświadczenie o niezaleganiu z opłatą podatku dochodowego i VAT oraz składek ZUS". Usunięcie załącznika "SIWZ.docx ".