Historia zmian strony "Informacje w sprawie wyborów samorządowych"

 1. Tytuł: Informacje w sprawie wyborów samorządowych

  Obowiązywała od 2019-03-06 16:13:40 do teraz

  Zmianę wprowadził: Joanna Jakoniuk

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.

 2. Tytuł: Informacje w sprawie wyborów samorządowych

  Obowiązywała od 2018-10-05 13:34:15 do 2019-03-06 16:13:40

  Zmianę wprowadził: Joanna Jakoniuk

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "lista wojewódzztwo.pdf", "lista powiat.pdf". Zmiana nazwy pliku z "lista powiat.pdf" na "Lista kandydatów na radnych do Rady Powiatu Białostockiego". Zmiana nazwy pliku z "lista wojewódzztwo.pdf" na "Lista kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Podlaskiego". Zmiana nazwy pliku z "Lista kandydatów na radnych do Rady Powiatu Białostockiego" na "Lista kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Białostockiego".

 3. Tytuł: Informacje w sprawie wyborów samorządowych

  Obowiązywała od 2018-10-04 11:16:29 do 2018-10-05 13:34:15

  Zmianę wprowadził: Joanna Jakoniuk

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "skład komisji 4.10.2018r.pdf". Zmiana nazwy pliku z "skład komisji 4.10.2018r.pdf" na "Postanowienie Komisarza Wyborczego I w Białymstoku z dnia 28.09.2018r".

 4. Tytuł: Informacje w sprawie wyborów samorządowych

  Obowiązywała od 2018-09-24 15:02:30 do 2018-10-04 11:16:29

  Zmianę wprowadził: Joanna Jakoniuk

  Zakres zmiany: Utworzono nową wersję strony

 5. Tytuł: Informacje w sprawie wyborów samorządowych

  Obowiązywała od 2018-09-24 15:01:38 do 2018-09-24 15:02:30

  Zmianę wprowadził: Joanna Jakoniuk

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "informacja_o_losowaniach.docx". Zmiana nazwy pliku z "informacja_o_losowaniach.docx" na "Informacja o mozliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń i losowaniu kandydatów do komisji wyborczych.".

 6. Tytuł: Informacje w sprawie wyborów samorządowych

  Obowiązywała od 2018-09-18 12:50:27 do 2018-09-24 15:01:38

  Zmianę wprowadził: Joanna Jakoniuk

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "brak zgłoszeń 18.09.docx". Zmiana nazwy pliku z "brak zgłoszeń 18.09.docx" na "Wezwanie do dokonywania dodatkowych zgłoszeń listy kandydata na radnego ".

 7. Tytuł: Informacje w sprawie wyborów samorządowych

  Obowiązywała od 2018-09-18 11:18:29 do 2018-09-18 12:50:27

  Zmianę wprowadził: Joanna Jakoniuk

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "dyżury 18.09.docx", "skład 18.09.docx". Zmiana nazwy pliku z "skład 18.09.docx" na "Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie jej składu". Zmiana nazwy pliku z "dyżury 18.09.docx" na "Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Zabłudowie".

 8. Tytuł: Informacje w sprawie wyborów samorządowych

  Obowiązywała od 2018-09-17 14:14:15 do 2018-09-18 11:18:29

  Zmianę wprowadził: Joanna Jakoniuk

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "skład komisji wyborczej miejskiej.pdf", "Zaświadczenia członków Miejskiej Komisji Wyborczej.pdf". Dodanie pliku "skład komisji wyborczej miejskiej.pdf", "obwody głosowania 17.09.doc". Zmiana nazwy pliku z "obwody głosowania 17.09.doc" na "Granice obwodów wyborczych ".

 9. Tytuł: Informacje w sprawie wyborów samorządowych

  Obowiązywała od 2018-09-12 15:46:04 do 2018-09-17 14:14:15

  Zmianę wprowadził: Joanna Jakoniuk

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "uch.Przewod.MKW.doc.pdf", "uchwała zastepca przewodniczacego.doc.pdf". Zmiana nazwy pliku z "uch.Przewod.MKW.doc.pdf" na "Uchwała Nr 1/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Zabłudowie". Zmiana nazwy pliku z "uchwała zastepca przewodniczacego.doc.pdf" na "Uchwała Nr 2/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Zabłudowie".

 10. Tytuł: Informacje w sprawie wyborów samorządowych

  Obowiązywała od 2018-09-12 14:32:50 do 2018-09-12 15:46:04

  Zmianę wprowadził: Joanna Jakoniuk

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "skład komisji wyborczej miejskiej.pdf". Zmiana nazwy pliku z "skład komisji wyborczej miejskiej.pdf" na "Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku I".

 11. Tytuł: Informacje w sprawie wyborów samorządowych

  Obowiązywała od 2018-08-29 09:05:35 do 2018-09-12 14:32:50

  Zmianę wprowadził: Joanna Jakoniuk

  Zakres zmiany: Usunięcie załącznika "Obwieszczenie Burmistrza Zabłudowa z dnia 20 sierpnia 2018r o podziale Gminy Zabłudów na okręgi wyborcze, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Zabłudowie". Dodanie pliku "obwieszczenie ws okregów.doc.pdf". Zmiana nazwy pliku z "obwieszczenie ws okregów.doc.pdf" na "Obwieszczenie Burmistrza zabłudowa z dnia 20 sierpnia 2018r".

 12. Tytuł: Informacje w sprawie wyborów samorządowych

  Obowiązywała od 2018-08-24 07:15:48 do 2018-08-29 09:05:35

  Zmianę wprowadził: Joanna Jakoniuk

  Zakres zmiany: Zmiana nazwy pliku z "Obwieszczenie Burmistrza zabłudowa z dnia 20 sierpnia 2018r" na "Obwieszczenie Burmistrza Zabłudowa z dnia 20 sierpnia 2018r".

 13. Tytuł: Informacje w sprawie wyborów samorządowych

  Obowiązywała od 2018-08-23 15:10:33 do 2018-08-24 07:15:48

  Zmianę wprowadził: Joanna Jakoniuk

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "obwieszczenie ws okregów.doc", "zarzadzenie ws plakatow .doc". Zmiana nazwy pliku z "obwieszczenie ws okregów.doc" na "Obwieszczenie Burmistrza zabłudowa z dnia 20 sierpnia 2018r". Zmiana nazwy pliku z "zarzadzenie ws plakatow .doc" na "Zarządzenie Burmistrza Zabłudowa Nr VII/550/2018 z dnia 21 sierpnia 2018r".

 14. Tytuł: Informacje w sprawie wyborów samorządowych

  Obowiązywała od 2018-08-23 13:37:39 do 2018-08-23 15:10:33

  Zmianę wprowadził: Joanna Jakoniuk

  Zakres zmiany: Zmiana nazwy pliku z "Zarządzenie w sprawie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wraz z kalendarzem wyborczym" na "Zarządzenie w sprawie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ".

 15. Tytuł: Informacje w sprawie wyborów samorządowych

  Obowiązywała od 2018-08-23 13:36:11 do 2018-08-23 13:37:39

  Zmianę wprowadził: Joanna Jakoniuk

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "OBWIESZCZENIE Starosty o podziale na okręgi.doc". Zmiana nazwy pliku z "OBWIESZCZENIE Starosty o podziale na okręgi.doc" na "Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 20 sierpnia 2018r.".

 16. Tytuł: Informacje w sprawie wyborów samorządowych

  Obowiązywała od 2018-08-23 09:29:27 do 2018-08-23 13:36:11

  Zmianę wprowadził: Joanna Jakoniuk

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.

 17. Tytuł: Informacje w sprawie wyborów samorządowych

  Obowiązywała od 2018-08-23 09:24:29 do 2018-08-23 09:29:27

  Zmianę wprowadził: Joanna Jakoniuk

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "OBWIESZCZENIE_Marszalka_Wojewodztwa_Podlaskiego_z_17_sierpnia_2018_r_.pdf". Zmiana nazwy pliku z "OBWIESZCZENIE_Marszalka_Wojewodztwa_Podlaskiego_z_17_sierpnia_2018_r_.pdf" na "Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r. ".

 18. Tytuł: Informacje w sprawie wyborów samorządowych

  Obowiązywała od 2018-08-23 09:15:46 do 2018-08-23 09:24:29

  Zmianę wprowadził: Joanna Jakoniuk

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.

 19. Tytuł: Informacje w sprawie wyborów samorządowych

  Obowiązywała od 2018-08-23 09:00:56 do 2018-08-23 09:15:46

  Zmianę wprowadził: Joanna Jakoniuk

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "postanowienie komisarz wyborczy.pdf". Zmiana nazwy pliku z "postanowienie komisarz wyborczy.pdf" na "Postanowienie w sprawie podziału Gminy Zabłudów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych". Dodanie pliku "okręgi wyborcze 312.pdf". Zmiana nazwy pliku z "okręgi wyborcze 312.pdf" na "Uchwała w sprawie podziału Gminy Zabłudów na okręgi wyborcze, ustalania ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym".

 20. Tytuł: Informacje w sprawie wyborów samorządowych

  Obowiązywała od 2018-08-23 08:53:46 do 2018-08-23 09:00:56

  Zmianę wprowadził: Joanna Jakoniuk

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Zarządzenie w sprawie wyborów wraz z kalendarzem wyborczym.docx". Zmiana nazwy pliku z "Zarządzenie w sprawie wyborów wraz z kalendarzem wyborczym.docx" na "Zarządzenie w sprawie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wraz z kalendarzem wyborczym".

 21. Tytuł: Informacje w sprawie wyborów samorządowych

  Obowiązywała od 2018-05-11 11:48:25 do 2018-08-23 08:53:46

  Zmianę wprowadził: Joanna Jakoniuk

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.

 22. Tytuł: Informacje w sprawie wyborów samorządowych

  Obowiązywała od 2018-05-11 11:39:27 do 2018-05-11 11:48:25

  Zmianę wprowadził: Joanna Jakoniuk

  Zakres zmiany: Utworzono nową wersję strony

 23. Tytuł: Informacje w sprawie wyborów samorządowych

  Obowiązywała od 2018-03-29 14:53:30 do 2018-05-11 11:39:27

  Zmianę wprowadził: Joanna Jakoniuk

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.

 24. Tytuł: Informacje w sprawie wyborów samorządowych

  Obowiązywała od 2018-03-29 14:52:10 do 2018-03-29 14:53:30

  Zmianę wprowadził: Joanna Jakoniuk

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.