Historia zmian strony "RAPORTY O STANIE GMINY"

  1. Tytuł: RAPORTY O STANIE GMINY

    Obowiązywała od 2016-07-01 12:38:51 do teraz

    Zmianę wprowadził: Joanna Jakoniuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.