Historia zmian strony "Zagospodarowanie przestrzenne"

  1. Tytuł: Zagospodarowanie przestrzenne

    Obowiązywała od 2016-06-29 09:52:44 do teraz

    Zmianę wprowadził: Joanna Jakoniuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.